В Казанлък започва изграждането на единствения за региона Дневен център за подкрепа на хора с деменция

98
Първата копка

На 22 август с официална церемония „Първа копка“ бе поставено началото на строителните дейности за изграждане на единствения за Югоизточна България Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните близки.

Сградата, в която ще се помещава Дневният център за подкрепа на хората с деменция

Строително-ремонтните дейности ще обхванат недовършена двуетажна сграда, изпълнена до степен „груб строеж“, в общински имот. В границите на същия имот се намира и действащият Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“. В рамките на 24 месеца по проекта ще бъде извършено преустройство и реконструкция на първия етаж от недовършената сграда, където ще се помещава центърът.

За да се запази и съхрани цялата сграда и да се осигури безопасността на бъдещите потребители фасадите и на втория етаж ще бъдат затворени. Там ще се постави дограма, външните стени ще се топлоизолират и ще се направи покрив. За първия етаж на сградата са предвидени 6 спални помещения, помещения за дневния престой на потребителите, зала за лечебна физкултура (рехабилитация), психомоторика, отворено помещения за разнообразни занимания и терапии, кухня с трапезария, няколко кабинета за специалисти. В проекта са предвидени и пригодени помещения за персонала на бъдещия дневен център.

След приключване на строителния процес обособените зали и кабинети за работа ще бъдат оборудвани и обзаведени. Дворното пространство ще бъде облагородено и превърнато в приветливо място за разходка, почивка и организиране на различни занимания/терапии за потребителите на центъра.

По време на церемонията кметът на община Казанлък Галина Стоянова припомни усилията, положени години наред, за да се осигури финансиране за проекта.

След закриването на Социално-инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика през 2009 г. строителните дейности остават на етап „груб строеж“. Обектът остава преходен за началото на 2010 година. В началото на първия мандат на Галина Стоянова нейният екип подновява търсенето на средства за построяването на сградата от различни източници, но без успех. Сградата остава незавършена, без покрив, започнал е процес на рушене… Благодарение на упоритостта на кметския екип подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ дава „зелена светлина“ за реализацията на проекта. Осигурените средства по програмата са в размер на 586 890.99 лв. От тях отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 553 163.00 лв., а собственият принос – 33 727.99 лв.

„Беше много труден процес на напасване на откритите мерки със състоянието на сградата и желанието ни за съответната услуга и затова благодаря на колегите, че стигнаха до тук!“, заяви Стоянова.

Разкриването на такъв вид център ще бъде нова социална услуга, предоставяна единствено на територията на община Казанлък от целия Югоизточен регион, в който влизат, освен Стара Загора, областите Бургас, Сливен и Ямбол.

Медията ни припомня, че през последните години Община Казанлък успя да разкрие десетки социални услуги за различни възрасти – за деца, за хора в неравностойно положение, за възрастни хора, включително трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище за лица с умствена изостаналост, създаден бе Дневен център за деца с множествени увреждания, Дневен център за младежи с увреждания, Център за обществена подкрепа, Приемна грижа, Социален патронаж и други. Активната работа на Община Казанлък за търсене на финансиране за разширяване на съществуващите и предоставяне на нови социални услуги продължава, уточниха от пресцентъра на Общината.

(СН)