Върховна прокуратура възложи проверка в ТЕЦ „Брикел“ и още централи на Ковачки

513

Тя обаче ще бъде извършена от МОСВ, чиито структури по места разрешиха изгарянето на отпадъци

Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров да извърши незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз.

Проверка ще бъде извършена в ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“, ТЕЦ „Перник“ и ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от прокуратурата.

„Извършването на проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в населените места в непосредствена близост до визираните инсталации“, уточняват от държавното обвинение.

Предмет на проверката ще бъдат издадените разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците, включващи изгаряне на отпадъци, и дали тези разрешителни съответстват към настоящия момент на дейността на ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“, ТЕЦ „Перник“ и ТЕЦ „Бобов дол“.

МОСВ ще трябва да установи налично ли е изискуемото оборудване (филтри и др.) в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и да се установят лицата, които извършват идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност.

Това, че Върховна апелативна прокуратура е възложила проверки, си е абсолютно в реда на нещата, но защо ще ги прави МОСВ. Разрешението за пробно изгаряне на стотици тонове отпадъци в пещите на ТЕЦ „Брикел“ през есента на миналата година не беше самоволно изпълнение на ръководството на дружеството или на Ковачки, а надлежно разрешено от РИОСВ – Стара Загора, при това без да се прави оценка за въздействие на околната среда… В пещните камери на ТЕЦ-а, конструирани навремето за изгаряне единствено и само на лигнитни въглища, добивани в Източномаришкия басейн!?

Едва ли обаче тогавашният директор на екоинспекцията в Стара Загора би предприел подобно действие без разрешението на МОСВ. Междувпрочем случилото се с РИОСВ – Стара Загора, не е изключение, по подобен начин се е процедирало и в Перник, и в Сливен…

После същата тази екоинспекция в Стара Загора спря ТЕЦ „Брикел“ за известно време (след като тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров възложи проверки) заради нерегламентирано изгаряне не на италиански боклук, а на… бали със слама (според оповестената от РИОСВ информация!?).

Сега Върховната апелативна прокуратура възлага проверката да бъде извършена от МОСВ?! Което логично провокира въпроса – МОСВ себе си ли ще проверява?

Йовка НИКОЛОВА