Въпроси към „зелените“ демагози в България

178

Информация, изпратена до българските медии със заглавие „България стъпи на картата на енергийната трансформация“, предизвика в мен редица въпроси към г-н Георги Стефанов, старши експерт „Климат и енергетика“ към WWF и неговите сътрудници:

  1. Миналата година бяхте започнали разработването на проект за решаване на проблемите с безработицата и нищетата в региона на град Бобов дол след закриването на въгледобива в мините. Защо не публикувате информация докъде стигна разработката и внедряването на проекта? Доволни и щастливи ли са вече безработните миньори в региона?
  2. На форум с международно участие в София в края на миналата година съобщихте, че подобен проект сте готови да разработите предварително за региона на минно-енергийния комплекс „Марица изток“, за да спасите работещите в момента там от съдбата на бобовдолските им колеги след „предстоящото неизбежно“ закриване на мините, за което Вие така настоятелно пледирате. Работите ли по-такъв проект и кой го финансира?
  3. Защо не разработите проект за решаване на проблема с мръсния въздух в София или поне в Пловдив, а съобщавате за: „Десет плана за действие на области и общини, попадащи в района на Дунавския басейн, бяха изготвени от екипа на WWF с помощта на едни от най-добрите специалисти в областта на нисковъглеродното развитие, ВЕИ и енергийната ефективност у нас“?
  4. Кой е доказал, че българските мини и тежка индустрия през своето около 65-годишно съществуване са допринесли с нещо за повишаването на средните температури на Земята с 1.2 градуса по Целзий над нивата от прединдустриалната епоха? Според немалко учени с международен авторитет увеличението на средните температури 200 години след т. нар. „Малък ледников период“ са се увеличили едва с 0.89 градуса.
  5. Кой Ви плаща, г-н Стефанов, за да работите така усърдно срещу българската енергетика и индустрия?

Предполагам, че отговорите на тези въпроси са интересни не само на мен и на комплекс „Марица изток“, но и на цялата българска общественост.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ, минен експерт