Въпреки недостига на средства кметът на Казанлък получи подкрепа от местния парламент по бюджетните политики

131

Състоянието на приходната част на бюджета на община Казанлък към шестмесечието на 2020 г. бе част от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Кметът Галина Стоянова представи финансовите параметри, съпоставими със същия период на 2019 г.

„Въпреки големия недостиг на местни средства съм удовлетворена, че мерките за подпомагане на нашите съграждани по време на пандемията от COVID-19 бяха достъпни и ефективни“, заяви градоначалникът.

Съгласно отчета към шестмесечието на 2020 г. данъчните приходи са по-малко с 221 608 лв. Неданъчните също са по-малко спрямо този период на 2019 г. – с 891 292 лв. Неизпълнение има и на приходите от разпореждане с общинска собственост – с 2 365 961 лв., като изпълнението е само 20.5%. Така общо приходите в бюджета възлизат на минус 3 478 861 лв. в т.ч. от продажби, данъчни и неданъчни приходи.

„Подхождаме разумно към разходната част на бюджета за второто шестмесечие, като приоритет ще бъдат социалните разходи и грижата за всички групи хора, които имат нужда от подкрепа“, коментира Галина Стоянова, като съобщи, че заедно с общинските съветници имат готовност, ако се наложи през есента, да обсъждат и допълнителни мерки за подпомагане на семействата и техните деца.

След доклада за състоянието на приходната част на бюджета на община Казанлък към шестмесечието стана ясно, че има конструктивна подкрепа от страна на всички групи общински съветници по бюджетните политики, което кметът определи като „добър знак за отговорността, която сме поели пред нашите съграждани“.

(СН)