Възпитаник на Тракийския университет е новият зам.-министър на земеделието

574
Чавдар Маринов

Министър-председателят Бойко Борисов днес назначи на длъжността заместник-министър на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов, съобщиха от пресцентъра на МС. Това е петият зам.-министър в МЗХГ.

Маринов е завършил Тракийския университет в Стара Загора със специалност „Животновъдство“, има и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Финансов мениджмънт и маркетинг“ от Висше училище по застраховане и финанси в София. В периода 2007 – 2017 г. е заемал експертни длъжности в Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните. От 2018 г. е изпълнителен директор на Българската асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци.

Ресорът на Чавдар Маринов като зам.-министър ще бъде свързан с осъществяването и изпълнението на националната политика и политиката на ЕС в областта на растениевъдството и биологичното производство; управлението на дейността на риска и кризите, насочена към противодействие и компенсиране на щети при неблагоприятни климатични събития.

(СН)