Възможностите за съвместна дейност обсъдиха ръководствата на „Мини Марица-изток“ и Тракийския университет

46

Възможностите за сътрудничество и съвместна дейност обсъдиха на среща днес изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Андон Андонов и ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков. В срещата участваха още председателят на Съвета на директорите Николай Диков, зам. изпълнителният директор Димитър Чолаков, директорът „Икономика и финанси“ Стелиан Коев и Ясен Чаушев, директор „Производствено-технически въпроси“.

Това е втората визита на доц. Ярков във въгледобивното дружество от избирането му за ректор преди 10 месеца. Според него университетът може да бъде полезен на минното дружество в дейностите по квалификация и преквалификация на кадрите, диверсификация на икономиката на региона и запазване, и обогатяване на почвеното плодородие. Ректорът сподели идеята си за пилотен научен проект, който може да бъде реализиран на територията на рекултивираните след производствените дейности земи на мините. По думите му освен осъществяването на научна и производствена дейност той ще доведе до възстановяване на биоразнообразието в региона. За реализацията му може да се привлече и европейско финансиране, според представителите на академичната общност.

Тракийският университет е помагал на дружеството с експертна помощ при разработването на европейски проекти, припомни изпълнителният директор Андонов. Той призна, че целта е да бъде съхранен най-големият му капитал – хората. Затова идеите за съвместна работа между минното дружество и университета в този аспект ще бъдат оформени в конкретно предложение.

След официалната среща доц. Ярков, представителите на академичното ръководство, директорът на Националния център за професионално обучение и компетентност в ТрУ – д-р Здравко Тодоров, и д-р Емил Димитров, директор на Учебно-опитното стопанство на университета, посетиха част от рудниците от открития въгледобив на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

(СН)