Въглищните централи няма да бъдат затворени след 2025 г., успокои министър Петкова

811

– Г-жо Петкова, многократно вече сте заявявали, че българската държава ще защити и ще разчита на въглищните централи и че без тях българската енергийната система не може да функционира. Как конкретно ще се реализира това намерение по отношение на държавната ТЕЦ „Марица изток 2“ предвид неизвестностите около внедряването на механизма за капацитет. А за гарантиране работата на „Мини Марица-изток“ ЕАД съществуващите дългосрочни договори на т.нар. американски централи, които ползват 50% от въглищата на държавното дружество, не е ли по-добре, вместо да бъдат развалени, да се впишат в бъдещите механизми за осигуряване на капацитет?

– Механизмът за капацитет е такава възможност, която ЕС предвижда за всяка една държава-членка, която до голяма степен осигурява своята ел. енергия от въглища и от този механизъм вече се възползваха голяма част от държавите. Така че ние също работим в тази посока. Нотифицирали сме Европейската комисия, работим по механизма за капацитет. Този механизъм за капацитет ще даде възможност за участие в него на абсолютно всички базови мощности, които могат да произведат електрическа енергия и да работят съответно на базата на това тя да бъде предоставена на пазара. Така че ще има търг, така предвиждат европейските правила и в рамките на този търг всеки ще може да се яви и кандидатства.

– Да, но този търг трябва да се проведе до 31 декември тази година, а вече стана известно, че наетият консултант все още не е готов с разработката на самия механизъм за капацитет.

– Търгът ще се проведе, когато бъде одобрен механизмът за капацитет от Европейската комисия. Така че ние водим разговори с комисията, направили сме пренотификация по отношение на механизма и работим в тази посока.

– Отново ще се върна на думите Ви, че държавата ще разчита на въглищните централи в следващите години. Колко години? Очакването беше, че въвеждането на механизма за капацитет ще им осигури работа поне до 2030 г., а сега се говори до 2025 г. А след 2025 г. ще ги затворим ли?

– Така, както предвиждат европейските правила, този механизъм за капацитет е временна мярка и той представлява държавна помощ. Затова е налице необходимост той да бъде нотифициран пред Европейската комисия и да бъде одобрен като такава държавна помощ. След това се предвижда не само за България, а и за целия пазар в рамките на ЕС пазарът на електрическа енергия да бъде либерализиран напълно и да достигне такива нива, че да позволи на всеки един производител да излезе на пазара и да продава своята електрическа енергия.

– С направените инвестиции за минното оборудване в „Мини Марица-изток“ ще увеличаваме добива на въглища, а ТЕЦ „Брикел“ ще гори отпадъци. Защо?

– Това са теми, които колегите от МОСВ стриктно наблюдават, те са въпрос на комплексно разрешително, така че знаете, че това е тема, която се следи изключително стриктно от МОСВ.

– И от жителите на Гълъбово…

– Разбира се, на първо място е животът и здравето на хората, и чистотата на въздуха. Знаете, че България има и наказателна процедура по отношение на фините прахови частици (ФПЧ) и ние трябва да бъдем изключително внимателни, и държавата да е на своето място, и стриктно да упражнява своя контрол в тази посока.

Интервюто подготви:
Йовка НИКОЛОВА

(Б.Р. Въпросите към министър Петкова бяха зададени по време на посещението й в „Мини Марица-изток“ днес)