Въглищата ще продължат да присъстват в Европа и през следващите десетилетия

513
Брайън Рикетс по време на Международния енергиен форум Пакет "Чиста енергия" в Стара Загора на 5 април

Това заяви по време на Международния енергиен форум в Стара Загора генералният секретар на ЕВРОКОЛ Брайън Рикетс

Не закриване на въглищни централи и мини и търсене на алтернативна заетост на хилядите миньори и енергетици, а въвеждането на нискоемисионни технологии в производството на ел. енергия от въглища е предизвикателството в енергийния сектор. Това заяви по време на Международната енергийна конференция в Стара Загора на 5 април генералният секретар на ЕВРОКОЛ Брайън Рикетс. Тази негова позиция срази участващите във форума представители на екологичните организации, които заедно с ЕК работят за закриване на въглищните централи и опасването на Европа с Възобновяеми енергийни източници – фотоволтаици и ветрогенератори.

„Днес много хора са готови да обрисуват въгледобива като враг. Но това, което искаме, е надеждна енергетика и надеждни енергийни източници. Въгледобивът не се извършва, за да замърсява планетата, а да осигурява електричество 24 часа, 7 дни от седмицата, което ни дава огромни възможности. Но някои политици, дори Европейската комисия, вече започнаха да мислят по друг начин заради статистиката, която използва данни на Световната здравна организация, че емисиите от въглищата водят годишно до смъртта на 20 – 30 000 души. Дали това е така, или не е, ние не сме съвсем сигурни“, заяви Рикетс.

Пред аудиторията той припомни приетите през последните години от ЕК и ЕП нови рестриктивни мерки срещу въглищните централи, свързани с Референтния документ от 2017 г. за „добрите налични практики“, станали причина за повишаване на еконормите към въглищните ТЕЦ-ове, което ЕВРОКОЛ обжалва пред Европейския съд; схемите за търговия с емисии; решението на ЕП от 26 март т.г. за спирането от 2025 г. на държавна помощ на въглищните ТЕЦ, които отделят 550 г СО2 на киловатчас, което по думите му прави „работещите на въглища централи извън закона“. Въпреки че Европа произвежда 1/5 от световните емисии на СО2 и че СО2 се емитира в атмосферата от много други източници.

„Дори и да имаме пълно 100% използване на ВЕИ, ние пак ще имаме нужда от конвенционални енергийни източници, защото ВЕИ не са изцяло надеждни, поне технологиите не го позволяват“, акцентира Брайън Рикетс и припомни огромните инвестиции, направени за тях.

Той обаче беше категоричен, че сериозни инвестиции са необходими и за въгледобива, но не за неговото разширяване, а за усъвършенстване на употребата му с цел намаляване на емисиите, основно на СО2. „Необходимо ни е да работим в международен контекст, да можем да приемаме идеи извън Европа, да работим по проекти с опитни държави, които имат дългогодишен опит в работата с въгледобива и вече работят по новите технологии.

Генералният секретар на ЕВРОКОЛ цитира пред участниците в Международната енергийна конференция някои от световните постижения, пряко свързани с емисиите от СО2 в Канада, САЩ, Китай и Южна Корея, в това число и в отделни европейски държави и увери, че работата в тази посока продължава много интензивно.

„Въглищата ще присъстват в Европа през следващите десетилетия. Благодарение на въглищата още дълго лампите ни у дома ще светят в зимните вечери“, заключи Брайън Рикетс.

Йовка НИКОЛОВА