Въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в община Стара Загора

114

Със заповед на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров се въвеждат временни допълнителни противоепидемични мерки. Считано от 1 до 21 декември се преустановяват посещенията и провеждането на мероприятия в пенсионерски клубове на територията на общината.

Препис от заповедта е връчен на директора на РЗИ и на областния управител за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на ресорните заместник-кметове и на секретаря на община Стара Загора.

От Община Стара Загора съобщиха още, че във връзка със спазването на противоепидемичните мерки предвидената за тази събота (5 декември) зелена инициатива по залесяване в местността Магарешка поляна се отменя. Акцията ще се проведе на нова дата, която ще бъде обявена допълнително.

(СН)