Всички пчелари, кандидатствали за кошери и отводки, ще получат финансиране по НПП

43

В резултат от освободен бюджет по мерките на Националната програма по пчеларство 2017 – 2019 (НПП) е осигурен допълнителен ресурс в размер на над 82 342 лв. Средствата ще покрият финансирането на още 27 одобрени заявления по Програмата, съобщиха за медията ни от ДФ „Земеделие“.

От 27-те заявления 7 са за закупуване на кошери, 12 – за закупуване на отводки, а останалите 8 – и за двете дейности. Допълнителният бюджет ще обезпечи финансирането по всички мерки и дейности на одобрените заявления за подпомагане за 2019 г.

Актуалният списък с класираните кандидати е публикуван на електронната страница на ДФ „Земеделие“.

Към момента във фонда са изготвени 1 852 договора по НПП. От тях 1 770 са подписани, като общият размер на договорираната субсидия надхвърля 4.5 млн. лв.

Новокласираните кандидати ще бъдат поканени да подпишат договорите си в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

(СН)