Всички – в защита на превозвачите, а „Марица изток“?

443
Българските превозвачи скоро няма да има какво да транспортират из Европа, ако в ЕП бъде прието анонсираното решение за въглищните централи. До последно настоящият ЕП работи срещу въглищните централи, в полза на ВЕИ-тата, без конкретен отговор каква ще е съдбата на държавите, които разчитат на въглищните запаси за енергийния си баланс

Нова изненада за въглищните централи е подготвена на настоящата пленарна сесия на Европейския парламент

На започналата последна за настоящия Европейски парламент пленарна сесия, освен пакета „Мобилност“, изненада е подготвена и за комплекс „Марица изток“.

Във вторник (26 март) евродепутатите се очаква да приемат четири закона, свързани с пазара на електроенергията, и да затворят пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“.

„Една от главните цели на новите правила е премахването на съществуващите пречки за трансгранична търговия на електроенергия, което прави по-лесна търговията на възобновяема енергия в рамките на ЕС и по този начин подкрепя усилията за достигане на задължителната цел на ЕС от 32% възобновяеми енергийни източници преди 2030 г.

Най-замърсяващите въглищни електроцентрали в Европа вече няма да получават държавно финансиране, за да бъдат на разположение, в случай че има скок в търсенето на електричество като например по време на необикновено студени зими“, е записано в информационния бюлетин за пленарната сесия.

„За по-добра защита на гражданите на ЕС от внезапен недостиг на доставките на електричество секторът ще бъде по-добре подготвен за справяне с рисковете, като на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) ще бъдат възложени повече задачи и правомощия с цел по-доброто регулиране на пазара на електроенергия в ЕС“, е записано още по темата в материалите на пленарната сесия.

Налагането на новото ограничение на въглищните централи с цел постигане на 32% дял на ВЕИ беше решено от ЕП през декември 2018 г. В него беше упоменато, че ТЕЦ-ове, които емитират повече от 550 грама въглероден двуокис на киловатчас, няма да имат право на субсидии и държавна помощ – за каквато Европейската комисия смята и заплащането на т.нар. „студен резерв“, за да бъдат на разположение в случай на пиково търсене на ел.енергия след 2025 година.

По необясними причини обаче в настоящото решение годината 2025-а не е упомената, а е цитирано, че „най-замърсяващите въглищни централи в Европа вече няма да получават държавно финансиране“. Какви са критериите за определяне на най-замърсяващите централи, при условие че в света няма унифицирана технология за улавяне на С02, не е ясно, но според „Грийнпийс“ – България, това са всички въглищни централи, работещи у нас, и най-вече държавната ТЕЦ „Марица изток 2“. След непосилните квоти за въглеродни емисии, ако сега се реши да бъде спряна и държавната помощ за студен резерв, преди България да е разработила и защитила пред ЕК т.нар. „механизъм за капацитет“, това ще бъде поредният удар срещу комплекс „Марица изток“.

Въпросът е кой ще го защити на 26 март в ЕП. Към настоящия момент всички усилия са концентрирани върху пакета „Мобилност“, засягащ българските превозвачи. Но едва ли те ще имат възможност да разнасят по Европа българска продукция, ако въпросното решение за въглищните централи бъде гласувано в анонсирания вариант… Ако, разбира се, в информационния бюлетин на ЕП не е допусната техническа грешка.

Йовка НИКОЛОВА