Военен точил поверителни данни от служебни компютри

409

Глобиха го с 1000 лв.

Административна глоба от 1000 лв. ще плати старшина от ямболското Военно формирование 52 590, който е бил изправен пред Темида за неправомерно източване на данни от служебни компютри на личния си лаптоп.

В хода на досъдебното производство било установено, че назначеният на длъжност „главен сержант на батальон“ Р.И. на три пъти през лятото на 2018 г. е използвал служебните бази данни при щаба на 42-ри механизиран батальон, за да източи на личния са таблет 77 файла с различна степен на поверителност. Експертите установили на същия таблет и 278 изтрити файла, чийто съдържание не могло да бъде възстановено. Шест от тези файлове са със същите имена, намерени на твърдите дискове. На таблета са открити и 9 файла маркирани с гриф за сигурност „За служебно ползване“ и 1 файл с маркиран гриф за сигурност „Поверително“.

Експертизата не е установила от кои автоматизирани информационни системи са копирани тези файлове, поради което не са били включени от прокурора в обвинението. Бил е открит и файл с име „analiz 2017.doc“ – Анализ на резултатите от подготовката на командирите, щаба и формированията от 42-ри механизиран батальон през учебната 2017 г., със съдържание, представляващо вероятно Държавна тайна“ съгласно I.5 от Приложение ╒1 към чл.25 от ЗЗКИ. В един от файловете е имало пълен списък на личния състав от военните формирования, участващи в състава на многонационална бойна група на ЕС HELBROC BG. В него са били записани трите имена на 161 военнослужещи с техните единни граждански номера и мобилни телефони, се казва в решението на Сливенския военен съд от 7 януари т.г.

Дейността на старшината по неправомерното източване на служебните компютри било прекратено по случайност на 10 август 2018 г. от серж. Кристина Димитрова – началник отделение „Сигурност на информацията“, която забелязала маскираната с вестник машинка, която обаче към онзи момент не била включена.

Поради добри характеристични данни и липса на нанесени имуществени щети старшина Р.И. е бил освободен от наказателна отговорност и се разминава само с административна глоба, решил съдебният състав в първото за т.г. публично заседание. Към глобата съдията е прибавил и 268 лв за направените от военните полицаи разходи, в полза на държавата е конфискуван таблета на униформения. Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Военно-апелативния съд.

Христо ДИМИТРОВ