Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора съобщава

445

Съобщение

            Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с изпълнение на проект по ОПОС за  реконструкция на  водопроводна мрежа в гр. Раднево, обект „ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДНА КУЛА „КОВАЧ“ ДО РШ „ЗНАМЕНОСЕЦ“ за гр. РАДНЕВО“  ще бъде спряно водоподаването от 08:00 часа до 20:00 часа на 30.06.2022г. /четвъртък/, за всички населени места от община Раднево и община Гълъбово:

Населени места от община Раднево:

Раднево, с. Знаменосец, с. Българене, с. Рисиманово, с. Бели бряг, с. Константиновец, с. Любеново, с. Трояново, с. Ковач, с. Ковачево, ТЕЦ 2, Рудник 2, Даскал Атанасово, Тополяне, Землен, Трънково, Тихомирово и  населените места от Община Нова Загора – Пет Могили, Новоселец, Радецки

Населени места от община Гълъбово:

гр. Гълъбово, ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Гълъбово“, Брикел ЕАД, Енергоремонт, с. Обручище, ТЕЦ 3, Рудник 3, с. Медникарово

Населени места от община Стара Загора:

Хан Аспарухово, Плоска могила

ВиК ЕООД Стара Загора се извинява за причиненото неудобство и препоръчва на всички свои абонати да се съобразяват с въведените ограничения и да не правят излишни презапасявания с питейна вода.

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора