ВАС – с извънредно решение за „Турски поток“. Строителството на газопровода през България вече може да започне

84

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) прекрати делото срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за избор на изпълнител на газовия проект „Турски поток“ на територията на България. Така съдът разрешава строителството през територията на страната.

ВАС е оставил без разглеждане жалбата на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ /ГРРБ/ срещу решението на КЗК по избора на изпълнител за изграждане на 474 км тръба от турско-българската до българо-сръбската граница за пренос на природен газ от „Турски поток“ и други източници през територията на България към Сърбия и ЕС. Това става ясно от съобщение на пресцентъра на ВАС, според което, с определението си съдът прекратява производството по делото, предаде 3e-news.

Специализираният сайт припомня, че в откритата процедура за избор на изпълнител участваха трима кандидати – „ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt.“, консорциумът „Газово развитие и разширение в България“ /ГРРБ/ и ДЗЗД „Консорциум Аркад“. От процедурата бе отстранен OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt.“, тъй като според възложителя не отговаря на поставените критерии за подбор.

В края на м.май българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ декласира „Аркад“ с мотива, че не е подал навреме редица необходими документи. Междувременно стана ясно, че ГРРБ са представили по-добра оферта. Становището на КЗК обаче е, че предложената от ГРРБ отстъпка от първоначално оферираната цена за изпълнение на поръчката представлява недопустимо изменение на офертата извън срока, регламентиран в Закона за обществените поръчки.

На 27 юни КЗК отмени решението на „Булгартранзгаз“ за декласиране консорциума „Аркад“ и започване на разговори с  ГРРБ.

Огласеното днес определение на върховните магистрати е на основание липса на воля за обжалване от страна на консорциума „Газово развитие и разширение в България“. Тя е констатирана във връзка с постъпила по делото писмена молба от „Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л.“ – клон България, който е един от участниците в Консорциума.

Според съдиите участниците в Консорциума не са подали самостоятелна оферта и по тази причина нямат право да подават самостоятелни касационни жалби срещу решението на КЗК.