Бюро по труда

Обява за работа

Старозагорска фирма търси работник за почасова работа след 18 часа.
Предимство имат кандидатите, притежаващи шофьорска книжка.
Тел. за връзка: 0887/39 75 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
3.04.2020 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 системен администратор
 • 1 инженер, конструктор
 • 1 помощник, фармацевт
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 3 обслужващи, бензиностанция
 • 1 склададжия
 • 1 снабдител, доставчик
 • 4 обслужваш, магазин
 • 1 отговорник, ателие
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 техник, телекомуникации
 • 1 обслужващ, промишлено производство
 • 1 работник, кухня
 • 1 опаковач
 • 1 общ работник, промишлеността
 • 1 фрезист
 • 1 стругар
 • 3 шлосери
 • 1 автомонтьор
 • 1 шивач
 • 3 машинни оператори, производство на растителни масла

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 3.04.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.             

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ за изплащане
на компенсации за запазване на заетостта

Уважаеми работодатели,

Обръщаме Ви внимание, че заявлението и документите за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г. следва да се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на Вашите работници и служители, независимо от начина на подаването им! Моля, стриктно спазвайте тази разпоредба на чл.4, ал.1 от Постановлението.

Документите се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В настоящата рубрика са публикувани образците на документи, Информация за работодателите и Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда и на трите основания, регламентирани в чл.1, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 55/2020г. се приемат по електронен път във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31 март до 21-ви април 2020 г., включително.

За повече информация посетете следния линк: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

3.04.2020 г.                                                                                гр. Стара Загора