Бюро по труда

Обява за работа

Старозагорска фирма търси работник в производството на половин работен ден. Работното време е от 18 часа.

Притежанието на шофьорска книжка е предимство!

Телефон за връзка с работодателя: 0887/39 75 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––

„Старозагорски новини“ ЕООД,
издател на вестник „Старoзагорски нoвини“
и на сайта starozagorskinovini.com

ОБЯВЯВА СВОБOДНИ РАБОТНИ МEСТА ЗА:

– Репортер – завършено висше образование, магистърска степен по специалностите „Журналистика“, „Българска филология“, „История“ или „Политология“
– Рекламен сътрудник – завършено средно или висше образoвание, кoмпютърна грамотност

Кандидатите трябва да имат готовност за работа с ненормирано работно време, но не повече от регламентираното по КТ.

Необходими документи: Автобиография със снимка и копие от дипломата за завършено образование.

Документи се приемат на адрес: Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“ 96, ет.1, ап.2
За справки: тел. 0888/588 633

–––––––––––––––––––––––––––––––––

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
19.03.2019 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 техник, технолог на растителни масла
 • 1 инженер, механик
 • 2 социален работник
 • 16 медицинска сестра
 • 1 организатор, автомобилен транспорт
 • 1 технически сътрудник
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 склададжия
 • 1 организатор, обработка на производствена информация
 • 6 продавач – консултант
 • 4 монтажници на ел. елементи
 • 5 машинни оператори, плетене
 • 2 кранист
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 5 машинни оператори, производство на растителни масла
 • 3 машинни оператори, горещо пресоване на метал
 • 7 машинни оператори, навиване на конци и прежди
 • 10 машинни оператори, изпридане на конци и прежди
 • 5 работници в сладкарско производство
 • 1 мияч на съдове
 • 20 монтажници, кабели
 • 10 бармани
 • 1 стругар
 • 10 готвач, заведение за бързо хранене
 • 2 сервитьор
 • 10 работник, оранжерия/парник
 • 10 шивачи
 • 4 гладачи на преса
 • 6 машинни оператори на пластмасови изделия
 • 5 монтьор, турбини/ турбинно оборудване
 • 4 общи работници

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 19.03.2019 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Работодатели, желаещи да заявят потребностите си от кадри, могат да се включат в проучване на Агенцията по заетостта

От днес проучването на потребностите от кадри, провеждано от Агенцията по заетостта, е отворено и за работодатели, които доброволно желаят да се включат в него. То е третото поред и първо за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. Провежда се на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Агенцията по заетостта стартира проучването на 14 февруари сред работодатели от формирана национално представителна извадка. Те са представители на всички сектори на икономиката, различни по статут и големина на предприятието и с териториално разпределение във всички области в страната. В рамките на тази статистическа извадка вече над 2200 работодатели подадоха on-line своите анкетни формуляри. Чрез тях те посочиха кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсения от тях персонал, както и специалистите със средно и висше образование, които ще търсят през следващите 6 месеца. Успоредно с това работодателите заявяват и потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

Същата възможност вече имат и работодатели, които не са попаднали в статистическата извадка, но желаят да заявят какви работници и служители ще търсят през следващите месеци, както и очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години.

Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта, което ще бъде от полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила.

Агенцията по заетостта очаква поканените за участие в проучването работодатели, които още не са подали своите анкетни формуляри, да се включат активно в оставащия период.

Анкетните формуляри за работодателите от извадката и за доброволно участващите фирми и организации ще могат да се попълват до 22 март 2019 г.

За желаещите работодатели доброволно да се включат в проучването, on-line формулярът е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта и може да бъде намерен тук.

Работодателите от статистическата извадка получават достъп до анкетния формуляр чрез служителите от бюрата по труда или членовете на работната група към Комисията по заетостта в съответната област.

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

19.03.2019 г.                                                                                гр. Стара Загора