Бюро по труда

„Старозагорски новини“ ЕООД,
издател на вестник „Старoзагорски нoвини“
и на сайта starozagorskinovini.com

ОБЯВЯВА СВОБOДНИ РАБОТНИ МEСТА ЗА:

– Репортер – завършено висше образование, магистърска степен по специалностите „Журналистика“, „Българска филология“, „История“ или „Политология“
– Рекламен сътрудник – завършено средно или висше образoвание, кoмпютърна грамотност

Кандидатите трябва да имат готовност за работа с ненормирано работно време, но не повече от регламентираното по КТ.

Необходими документи: Автобиография със снимка и копие от дипломата за завършено образование.

Документи се приемат на адрес: Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“ 96, ет.1, ап.2
За справки: тел. 0888/588 633

–––––––––––––––––––––––––––––––––

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
17.05.2019 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 отчетник, счетоводство
 • 1 агроном
 • 7 медицинска сестра
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 разносвач на храна
 • 3 работници в склад
 • 1 снабдител, доставчик
 • 2 аниматори
 • 2 кондуктори
 • 1 охранител
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 шофьор на автобус
 • 30 работници в консервна фабрика
 • 2 птицевъди
 • 1 печатар
 • 2 перачи
 • 1 огняр
 • 30 машинни оператори
 • 2 трактористи
 • 4 електромонтьори
 • 2 огняри
 • 1 заварчик
 • 5 шлосери
 • 5 бармани
 • 1 стругар
 • 10 готвачи, заведение за бързо хранене
 • 5 работници, кухня в заведение за бързо хранене
 • 2 сервитьори

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 17.05.2019 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Ако искате да се обучите като механици на съоръжения за санитарна, отоплителна и климатична техника в провинция Бавария, Германия, питайте в Бюрото по труда.

Кандидатите ще бъдат включени в дуално обучение за придобиване на специалност за срок от три години и половина, след което ще им бъде предложена работа на постоянен трудов договор. Основните изисквания към кандидатите са:Да са граждани на държава членка на ЕС;Да имат завършено средно образование;Да имат подобен професионален опит; да имат основни познания по немски или английски език. Основните ползи за кандидатите са: Кандидатите получат професионална квалификация, докато получават пълна заплата като помощник-механик в размер на 2 000 евро. Финансират се езикови курсове на територията на България и Германия. Участниците се запознават от самото начало с бъдещите си работодатели.След успешно положен междинен и заключителен изпит участниците получават премия в размер на 2 500 евро. Участниците получават квартира по време на обучителния период. След успешно приключване на обучението работодателят се задължава да задържи на работа участника в проекта. Етапи:до 31.05. 2019 г. – кандидатстване и подбор на кандидати;26.06.2019 – 28.06.2019 г. – провеждане на интервюта с одобрените по документи кандидати в Германия (възстановяване на пътните разходи);01.07. 2019 – 30.08.2019 г. – интензивен езиков курс по немски език в България за достигане на ниво А2 (възстановяване на разходите за обучение); 02.09.2019 г. – 28.02.2020 г. – преместване в Германия (възстановяване на разходите по преместване), включване в езиков курс по немски език за достигане на ниво В1 и започване на работа като работник в предприятие (кандидатът получава пълна заплата като помощник-механик);02.03.2020 – 30.08.2020 г. – обучение по механика на съоръжения, езиково обучение за професията на ниво В2 и работа на кандидата като помощник – механик със съответното заплащане;01.09.2020 – 28.02.2023 г. – тригодишно обучение за получаване на квалификация и работа като помощник-механик; Март 2023 г. – сключване на постоянен трудов договор с обучените специалисти с премия за получената квалификация (2500 евро).

Не забравяйте – краен срок за кандидатстване и подбор -31.05.2019г. Кандидатстването е  чрез изпращане на автобиография /CV/ на български или немски език на е-поща N.Mitev@az.government.bg, за оферта № 491340

За повече информация, моля, проверете в сайта на Агенция по заетостта / http://eures.bg, Германия, оферта 491340/, питайте в бюрото по труда, а  за жители на общини Стара Загора и Опан и на телефон 042/697560

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

17.05.2019 г.                                                                                гр. Стара Загора