Бюро по труда

Обява за работа

Фир­ма тър­си да на­з­на­чи на по­ча­со­ва ра­бо­та мъж в
пен­си­он­на или пре­д­пен­си­он­на въз­раст от Ста­ра За­го­ра.
Изи­с­к­ва­ния към кан­ди­да­ти­те:
– Да имат за­вър­ше­но сре­д­но или ви­с­ше те­х­ни­че­с­ко об­ра­зо­ва­ние;
– Да при­те­жа­ват шо­фьор­с­ка кни­ж­ка за ка­те­го­рия В.
Те­ле­фон за кон­та­к­ти: 0887/ 39 75 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Вестник „Старозагорски новини“
търси да назначи КОРЕКТОР на
щатна длъжност.
Изисквания: Завършено висше образование „Българска филология“
и компютърна грамотност – текстови редактор.

По-подробна информация може да бъде получена на тел. 0888/588 633

„Старозагорски новини“ ЕООД,
издател на вестник „Старoзагорски нoвини“
и на сайта starozagorskinovini.com

ОБЯВЯВА СВОБOДНИ РАБОТНИ МEСТА ЗА:

– Репортер – завършено висше образование, магистърска степен по специалностите „Журналистика“, „Българска филология“, „История“ или „Политология“
– Рекламен сътрудник – завършено средно или висше образoвание, кoмпютърна грамотност

Кандидатите трябва да имат готовност за работа с ненормирано работно време, но не повече от регламентираното по КТ.

Необходими документи: Автобиография със снимка и копие от дипломата за завършено образование.

Документи се приемат на адрес: Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“ 96, ет.1, ап.2
За справки: тел. 0888/588 633

–––––––––––––––––––––––––––––––––

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
15.01.2019 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 19 медицинска сестра
 • 1 социален работник
 • 1 електроинженер
 • 1 експерт, обществени поръчки
 • 1 счетоводител, оперативен
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 касиер, счетоводител
 • 10 салонни управители
 • 1 санитар
 • 1 електротехник, промишлено предприятие
 • 7 готвач, заведение за бързо хранене
 • 1 детегледачка
 • 1 тонтехник
 • 1 склададжия
 • 6 охранителя
 • 1 диагностик, МПС
 • 1 фермер, зайцевъд
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 10 готвачи
 • 15 готвач, заведение за бързо хранене
 • 4 общи работници
 • 20 монтажници на кабели
 • 4 машинен оператор, месни продукти
 • 1 сервитьор
 • 1 работник, обезкостяване
 • 2 работник, кухня
 • 2 перачи
 • 10 шивачи

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА  15.01.2019 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

800 свободни работни места за бране на ягоди в Испания за сезон 2019

800 кандидати за бране на ягоди търси испански кооператив на производители на плода от провинция Уелва. Кандидатите трябва да имат опит в селскостопанска работа или желание да работят на полето, да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно.

Работодателите предлагат брутна заплата в размер на 41,20 € на ден, като след внасяне на здравни осигуровки и данък общ доход нетното възнаграждение е 39,71 € на ден. Разходите за път до Испания са за сметка на кандидата, като той заплаща билета за автобус предварително или стойността на билета се удържа от първата му заплата. Връщането до България е за сметка на работодателя, ако работникът остане до края на кампанията и не напусне самоволно работа. Работното време е определено на 39 часа седмично, разпределени неравномерно и гъвкаво през седмицата според необходимостта на предприятието. Часовете над 39, положени в работни или почивни дни, се считат за извънреден труд и се заплащат с 50% над редовното заплащане. В периода между 15 февруари и 1 юни при необходимост работодателят има право да изведе работниците си на полето и в неделя, ако се събират бързо развалящи се плодове като ягоди, малини, боровинки и къпини. В този случай работниците трябва да почиват в друг ден от седмицата, ако са направили необходимите 39 часа.

Работодателите ще проведат скайп интервютата за подбор още в първата половина на януари 2019 г. Очакваното заминаване на одобрените кандидати е през февруари и март 2019 г. Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период до 15 дни.

Кандидатите следва да заявят своя интерес в бюрата по труда по местоживеене. Подробна информация за работното място може да бъде намерена на http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=4041, номер на офертата 34100, както и във всяка дирекция бюро по труда.

Уважаеми жителите на общини Стара Загора и Опан, Вие може да  кандидатствате чрез Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ул. „Стефан Караджа”№8, стая 106 или 111, тел. 042/697560

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

15.01.2019 г.                                                                                гр. Стара Загора