Бюро по труда

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
26.07.2022 година

 • 1 счетоводител
 • 1 техник – технолог
 • 2 инженер, електромеханично оборудване
 • 1 главен инженер
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 пазач
 • 1 готвач
 • 2 камериерки, хотел
 • 1 мияч, съдове
 • 1 дърводелец, дървени конструкции
 • 1 масажист
 • 1 снабдител, доставчик
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 20 социални асистенти
 • 1 продавач, хранителни стоки
 • 10 машинни оператор
 • 1 оператор, подготвител на смеси
 • 2 шпакловчик
 • 3 стругар
 • 2 шлосер
 • 5 заварчици
 • 3 настройчици на шприцмашини и сродни на тях
 • 8 монтажник, ел. елементи
 • 5 монтьор, промишлено оборудване
 • 1 сервитьор
 • 1 мияч на превозни средства

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 26.07.2022 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Агенцията по заетостта припомня, че работодателите, които са кандидатствали и са одобрени за получаване на средства по мярката 60/40 за месец юни 2022г.  е необходимо в срок не по-късно от 29.07.2022 г., да представят в ДБТ актуален списък на работниците и служителите за изтеклия месец юни. Списъкът следва да бъде представен с Писмо-декларация за месечно отчитане по образец, публикуван на страницата на Агенция по заетостта

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

26.07.2022 г.                                                                                гр. Стара Загора