Бюро по труда

Обява за работа

Старозагорска фирма търси работник за почасова работа след 18 часа.
Предимство имат кандидатите, притежаващи шофьорска книжка.
Тел. за връзка: 0887/39 75 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
07.07.2020 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 инженер, конструктор
 • 1 машинен инженер
 • 1 социален работник
 • 1 счетоводител, оперативен
 • 8 медицински сестри
 • 1 лекар, образна диагностика
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 салонни управители
 • 3 камериерка
 • 3 продавач – консултант
 • 1 продавач, интернет търговия
 • 1 специалист, търговия
 • 1 касиер
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 10 шлосера
 • 10 заварчика
 • 10 машинни оператора
 • 1 настройчик
 • 17 готвачи
 • 1 майстор, производство на хлебни изделия
 • 1 работник, поддръжка на сгради
 • 1 шофьор, товарен автомобил
 • 1 обслужващ, бензиностанция
 • 3 строителни работници
 • 2 общи работници
 • 3 арматурист

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 07.07.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.             

Важно за работодателите, одобрени по ПМС 55/2020 г. за изплащане на компенсации по мярката 60/40

Агенцията по заетостта приключи приема на заявления от работодатели за изплащане на компенсации за периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка по реда на ПМС 55/30.03.2020 г. Мярката 60/40, която се прилагаше до 30.06.2020 г., от месец юли ще продължи в нов разширен вариант да предоставя подкрепа за бизнеса и през следващите 3 месеца, но по реда на ново Постановление на Министерски съвет.

На одобрените вече работодатели по ПМС 55/30.03.2020 г. Агенцията по заетостта напомня, че през месец юли ще се извършат плащанията за компенсации по вече приключилото действието си ПМС 55/30.03.2020 г., дължими за предходни месеци, в т.ч. и за месец юни.

В тази връзка, и с оглед своевременната обработка на месечните документи, Агенцията призовава работодателите да подадат отчетните си документи до 14 юли, за да се обработят и подадат своевременно на Националния осигурителен институт за изплащането им до края на  месец юли.

Обръщаме внимание на работодателите внимателно да проверят документите, които представят за месечното изплащане на средствата по ПМС 55/30.03.2020 г., включително и за спазването на определения максимален срок за изплащане на компенсации, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

Напомняме, че документите се насочват към Дирекция „Бюро по труда”, в която работодателят е одобрен, и препоръката ни е при подаването да се използва електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, където документите са  подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

07.07.2020 г.                                                                                гр. Стара Загора