Бюро по труда

Обява за работа

Вестник „Старозагорски новини“
търси да назначи КОРЕКТОР на
щатна длъжност.
Изисквания: Завършено висше образование „Българска филология“
и компютърна грамотност – текстови редактор.

По-подробна информация може да бъде получена на тел. 0888/588 633

„Старозагорски новини“ ЕООД,
издател на вестник „Старoзагорски нoвини“
и на сайта starozagorskinovini.com

ОБЯВЯВА СВОБOДНИ РАБОТНИ МEСТА ЗА:

– Репортер – завършено висше образование, магистърска степен по специалностите „Журналистика“, „Българска филология“, „История“ или „Политология“
– Рекламен сътрудник – завършено средно или висше образoвание, кoмпютърна грамотност

Кандидатите трябва да имат готовност за работа с ненормирано работно време, но не повече от регламентираното по КТ.

Необходими документи: Автобиография със снимка и копие от дипломата за завършено образование.

Документи се приемат на адрес: Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“ 96, ет.1, ап.2
За справки: тел. 0888/588 633

 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
20.03.2018 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 рентгенов лаборант
 • 1 Ветеринар
 • 1 лекар, дентална медицина
 • 1 търговски представител
 • 1 социален работник
 • 1 инженер, поддръжка
 • 2 медицинска сестра
 • 1 младши експерт
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 рехабилитатор
 • 20 машинен оператор, производство на растителни масла
 • 2 работник, производство на фуражи и фуражни добавки
 • 6 продавач-консултант
 • 1 трудотерапевт
 • 1 офис мениджър
 • 2 салонен управител
 • 10 кредитен специалист, банка
 • 1 пласьор, стоки
 • 2 работник, товаро-разтоварна дейнсот
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 2 детегледачка
 • 5 санитар
 • 3 чистач/хигиенист
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил
 • 18 работник, строителство
 • 2 монтажник, дограма
 • 1 шофьор, тежкотоварен автомобил
 • 2 автомонтьор
 • 1 барман
 • 1 помощник – готвач

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА  20.03.2018 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Намаляват възможностите за  безплатни обучения по проекти на социалните партньори, от 110 останаха 30 бройки

Дирекция „Бюро по труда” –Стара Загора предлага обучения в рамките на проекти на  социалните партньори на  30 безработни по следните професии:

– професия „социален асистент”, специалност „Подпомагане  на деца” –  5  бр.;

– професия „социален асистент”, специалност „Подпомагане на  възрастни –15 бр.

Обучението по професия  се предшества от обучение по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности – интеркултурно поведение. Изисква се завършен минимум 10 клас, доказан с документ.

За участие в обучение като социален асистент кандидатите трябва да са от групи в неравностойно положение на пазара на труда – продължително безработни, на възраст над 50г. или с трайни увреждания с право на работа.

–  Обучение по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“ – 10 бр.

Обучението по професия  се предшества от обучение по ключова компетентност “Обществени и граждански компетентности- Умения за учене”. Изисква се завършен минимум 4 клас, доказан с документ.

Всички, които желаят да се включат в обучение, следва да се обърнат към Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, стая 102. Обучението е безплатно, продължава около 2 месеца и на обучаемите се полага стипендия от 8 лв. на всеки присъствен ден.

Всяко обучение стартира веднага след сформиране на групите. Очакваме Ви!

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

20.03. 2018 г.                                                                                гр. Стара Загора