“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИТЕ КЪМ 14.00 ЧАСА НА 26.11.2021 ГОДИНА

162446

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
26.11.2021 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 счетоводител
 • 1 касиер
 • 1 инженер, електромеханично оборудване
 • 1 технически ръководител, строителство
 • 1 организатор, производство
 • 2 ветеринар
 • 2 рентгенов лаборант
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 техник, охранителна техника
 • 1 организатор
 • 1 брокер, недвижими имоти
 • 8 продавач – консултант
 • 1 склададжия
 • 1 началник, склад
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 3 машинен оператор, металообработващи машини
 • 5 машинни оператори, хлебни изделия
 • 5 санитар
 • 4 монтьор, машинно оборудване
 • 10 монтажник
 • 3 шлосери
 • 2 стругари
 • 2 шлосер – монтьор
 • 3 заварчик

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 26.11.2021 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Провеждат се интервюта по Национална програма „Старт на кариерата”

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и  регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Съгласно утвърдената от министъра на труда и социалната политика Процедура, до 03.12.2021г. работодателите следва да проведат интервюта с лицата, одобрени за участие в програмата.

Работодателят класира кандидатите за всяко работно място. В рамките на утвърдената обща квота за съответното ведомство, работодателят може:

1)Да класира някой от явилите се кандидати на интервю за друго работно място, за което няма кандидати;

2)Да увеличи броя на работните места, за които има повече от един класиран кандидат, за сметка на работни места, за които няма или не са класирани кандидати.

В срок до 17.12.2021г. Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си, а дирекциите “Бюро по труда” – на информационните си табла, списък с класираните от работодателите лица.

Кандидатите следва да проверят в интернет-страницата иа Агенцията по заетостта или на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда” резултатите от извършения подбор.

Чрез Програмата младите висшисти могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование на над 150 позиции в различни градове от страната в различни ведомства , в т.ч.  Народното събрание на Република България, Омбудсмана на Република България, 17 министерства, 38 държавни, национални и изпълнителни агенции, национални и държавни институти и комисии.

Работните места за териториални поделения на територията на община Стара Загора са общо 49 бр.

Желаем успех на младежите на предстоящите интервюта за работа в държавната администрация!

Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”

+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

26.11.2021 г.                                                                                гр. Стара Загора