“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИТЕ КЪМ 14.00 ЧАСА НА 17.09.2019 ГОДИНА

4032

Обява за работа

Старозагорска фирма търси работник за почасова работа след 18 часа.
Предимство имат кандидатите, притежаващи шофьорска книжка.
Тел. за връзка: 0887/39 75 37

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
17.09.2019 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 социален работник
 • 1 дефектоскопист
 • 10 чертожник
 • 1 специалист, труд и работна заплата
 • 1 инженер, автоматизация
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 касиер
 • 1 брокер, недвижими имоти
 • 2 пакетировачи
 • 4 готвачи
 • 3 помощник-готвачи
 • 3 продавач-консултанти
 • 2 монтажници на метални конструкции
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 детегледачка
 • 1 работник, строителна изолация
 • 4 общ работник, строителство на гради
 • 1 барман
 • 1 сервитьор
 • 15 шлосери
 • 15 заварчици
 • 15 машинни оператора, металорежещи машини
 • 5 общ работник
 • 5 чистачи
 • 1 работник, озеленяване
 • 2 работник, правене на колбаси
 • 20 работник, консервна фабрика
 • 1 камериерка

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 17.09.2019 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” от 17.09.2019 г. до изчерпване на финансовия ресурс. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за

По проекта от услугата „детегледач” може да се ползва:

– до 8 часа на ден – от заети и безработни родители,  към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа – в случаите, когато те се грижат сами за децата си от 0- до 5-годишна възраст вкл., т.е. децата не непосещават детски ясли, заведения и предучилищни групи;

до 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители – за дете/деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли, заведения, както и училище.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Заявления от родители ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление за участие може да намерите на сайта на Агенция по заетостта или да попитате в Бюрото по труда  – Стара Загора, стая 103, гише 21 или 23.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

17.09.2019 г.                                                                                гр. Стара Загора