“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14.00 ЧАСА НА 12.05.2022 ГОДИНА

163163

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
12.05.2022 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 социален работник
 • 1 зооинженер
 • 1 инженер, механик
 • 2 медицински сестри
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 продавач, бизнес услуги
 • 2 обслужващ, бензиностанция
 • 10 зареждач, промишлено производство
 • 1 животновъд
 • 5 шофьор на тежкотоварен автомобил
 • 1 шофьор, самосвал
 • 1 моделиер – конструктор
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 20 социални асистенти
 • 2 камериерка
 • 2 топилчик
 • 3 общ работник
 • 3 монтажници на дограма
 • 1 работник, производство на млечни продукти
 • 1 монтьор, промишлено оборудване
 • 1 работник, строителство
 • 5 стругари
 • 1 шлосер

РАБОТНИТЕ МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 12.05.2022 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 9477 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 14413 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 10026 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 14142 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 9940 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 5359 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 7728 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7763 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 12.05.2022 г. до 20.05.2022 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – СтараЗагора, както и на тел. 042 697545

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”

+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

12.05.2022 г.                                                                                гр. Стара Загора