“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИТЕ КЪМ 14.00 ЧАСА НА 18.01.2021 ГОДИНА

7317

„Старозагорски новини“ ЕООД търси да назначи на трудов договор компютърен дизайнер. Изискването към кандидатите е да имат компютърна грамотност: работа с Photoshop, Coreldraw, Word, Pagemaker (ползването му е с предимство).

Кандидатите трябва да подадат своето CV на имейл адреса:
stznews@gmail.com
до 22 декември включително.

За допълнителна информация: тел. 0888/588 633

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
22.01.2021 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 технолог
 • 1 технолог, координатор по заваряване
 • 1 оперативен счетоводител
 • 7 лекари
 • 5 медицински сестри
 • 3 гериатрични специалисти
 • 1 инженер, конструктор
 • 1 машинен инженер
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 организатор, производство
 • 1 електротехник
 • 1 брокер
 • 6 касиери
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 4 шивачи
 • 1 общ работник, строителство
 • 1 машинен оператор, бутилиране
 • 1 машинен оператор, металорежещи машини
 • 2 шлосери
 • 1 автомонтьор
 • 5 общи работници, оранжерия

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 22.01.2021 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Дирекция „Бюро по трудаСтара Загора информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка все още на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие  дистанционно. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация  електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг непръствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.

С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. Обръщаме внимание, че при посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват сиптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!

За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” Стара Загора може да се ползват следните телефони:042/697572;-573;-574 – стая 101, за лица до 29г.; 042/697551; -552; -553; – 554; – 555; -556; -557 за останалите търсещи работа лица.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

22.01.2021 г.                                                                                гр. Стара Загора