Бъдеще на общинското здравеопазване

46

Това е темата на VIII Национален конгрес на пациентските организации, който ще се проведе в Стара Загора

На 11 и 12 октомври в Стара Загора ще се проведе VIII Национален конгрес на пациентските организации под надслов

„Бъдещето на общинското здравеопазване“.

Официалното откриване на форума е на 11 октомври от 13:00 часа в парк-хотел „Стара Загора“. В контекста на текущите здравни и социални реформи основен акцент ще бъде бъдещето на общинското здравеопазване, различните модели на общинско здравеопазване за осигуряване на по-всеобхватна и по-качествена грижа за пациентите, реализираните ефективни и действащи практики на местно ниво както от страна на местната власт, така и от активните пациентски организации. На форума ще бъдат разгледани и работещи чужди модели, и възможностите за прилагането им на българско ниво, както и възможностите за насърчаване на донорството, трансплантациите, скрининговите изследвания и др.

Във втория ден на събитието (12 октомври – събота) ще бъдат проведени работни групи, в които пациентите ще дадат позицията си по ключови въпроси с цел подобряване на общинското здравеопазване и осигуряването на по-добро бъдеще на българския пациент. Препоръките на пациентите ще бъдат представени на кандидат-кметовете по време на организиран телемост с 3 града в страната – Пловдив, Стара Загора и Видин. По време на дебата ще бъдат обсъдени позициите им по ключови и наболели въпроси, бъдещето на общинските многопрофилни болници за активно лечение, възможностите за въвеждането на нов тип здравни заведения и услуги, които да отговарят по-пълно на нуждите на конкретната общност, ползите от разширяването на домашните грижи, социалните услуги и др.

(СН)