Бул. „Крайречен“ придоби европейски вид

181

Ремонтите в източната част на Стара Загора продължават

Изцяло преасфалтиран е бул. „Крайречен“ в Стара Загора. Наред с ремонта на пътната настилка са поставени нови осветителни тела, бордюри и тротоари. „Това е европейски булевард. Много хора ни се обаждат, за да ни поздравят за добрата работа“, коментира пред медията ни ВрИД кмет Янчо Калоянов. Той изрази задоволство от скоростта и качеството, с които фирмата-изпълнител на проекта реализира дейностите. Работата по важната транспортна връзка в източния край на Стара Загора започна в началото на месец юни. След преасфалтирането е видно, че двете „гърбици“, които бяха изградени на кръстовището на „Крайречен“ с ул. „Ген. Столетов“ и бул. „Цар Симеон Велики“, са премахнати. В следващите седмици предстоят довършителни дейности по 500-метровия участък, сред които попада и озеленяване на разделителната ивица между двете платна. Работата в източната част от града обаче далеч не е приключила. В ход е обновяването на гравитачния водопровод по ул. „Иван Вазов“. Подземните дейности ще продължат и в следващите седмици, посочи Янчо Калоянов. Той коментира, че състоянието на гравитачния водопровод е много лошо, което води до сериозни загуби на вода. С осигурено финансиране в размер на 1 млн. лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде реализирана подмяна на водопровода, който по улица „Иван Вазов“ продължава в северната част на града. След приключването на този тип дейности ще се премине към ремонт на самата настилка.

Живко ИВАНОВ