„Брикел“: Актът за спиране на ТЕЦ-а е част от предизборната кампания

233

От дружеството не отричат, че са използвали биомаса като част от горивото, но за това са докладвали всеки месец на РИОСВ и МОСВ

Ръководството на ТЕЦ „Брикел“ счита, че компанията е попаднала в предизборната кампания на определена политическа група, която иска да покаже, че „може да размаха пръст на друга политическа група, използвайки нас“. Това се посочва в позицията на ТЕЦ „Брикел“, след като на 9 септември МОСВ издаде принудителна административна мярка за спиране на котли No 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ-а.

„Смятаме, че е проява на лошо разбиране от политиците ни на това какво представлява демокрацията, след като правят кампанията си по такъв начин“, заявяват от ТЕЦ „Брикел“.

От дружеството посочват, че никога не са пречили на контролните органи и за последните две години броят на проверките е трицифрено число. Последната проверка е била направена през август месец. „Смятаме, че от гледна точка на спазване на екологичните изисквания сме едно от най-проверяваните предприятия в страната. Искаме дебело да подчертаем, че при всяко едно измерване на лаборатория не са констатирани превишения на допустимите стойности, включително и на последните две, извършени през август месец“, се посочва в позицията.

От ТЕЦ „Брикел“ заявяват и че не отричат констатацията в акта, че използват биомаса като част от горивото. Също така не отричат, че са оползотворявали биомаса, но също така заявяват, че за това са докладвали всеки месец както на РИОСВ – Стара Загора, така и на МОСВ. „За такъв тип нарушение следва да бъдат предприети мерки от типа административна санкция/глоба и на дружеството да бъде направено предписание да се прекратят тези дейности. При неспазване от оператора, то тогава трябва да бъде наложена принудителна мярка, а „Брикел“ не е получавал такъв тип предписание, се казва още в позицията.

(СН)