Близо 6 000 хектара земя се оказа двойно декларирана от кандидати за субсидии

115

В края на миналата седмица ДФ „Земеделие“ е приключил кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските стопани за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2019. В резултат на проверките в заявленията на 10 992 бенефициенти са установени двойно декларирани площи в размер на 5 901 хектара, съобщиха от фонда. За сравнение за Кампания 2018 застъпвания са били констатирани при 9 456 кандидати с обща площ 5 457 ха.

Информация за установените застъпвания е публикувана в раздел „Справки“, секция „Двойно декларирани площи“, в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги на ДФ „Земеделие“.

От фонда уточняват, че с цел намаляване на административната тежест не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на ДФЗ за предоставяне на документи за изясняване принадлежността на двойно декларираните площи. При обработката на тези площи ДФЗ ще ползва данни за регистрирано правно основание, предоставени от Министерство на земеделието, храните и горите.

В срок до 1 декември 2019 г. бенефициентите могат да подадат искане за оттегляне по подадените през Кампания 2019 заявления при спазване на реда и условията на Наредба No 5 от 2009 г., допълват от ДФЗ.

(СН)