Близо 1.5 млн. лв. за селата, нова улица и парк одобри ОбС Стара Загора

234

С близо 1.5 млн. лв. в края на годината Община Стара Загора ще финансира текущи ремонти в селата и четвъртокласната пътна мрежа, изграждането на улица „П. Захариева“ в кв. „Железник“, разширението на новия парк „Артилерийски“ и др. Това решиха на предпоследното си за годината редовно заседание днес общинските съветници на Стара Загора, подкрепяйки с вота си предложението на кмета Живко Тодоров за промяна по бюджета на Общината, вътрешни компенсирани промени в разходната му част и промяна в инвестиционната програма за 2018 г. Постъпилите в общинската хазна 1 435 000 лева от продажбата на акциите от капитала на „Борса – Стара Загора“ АД ще бъдат разпределени за текущи ремонти и подобрения, изграждане на улица и парк. „Предвижда се 589 000 лева да бъдат заделени за текущ ремонт на улици, подмяна на асфалтови и тротоарни настилки в селата, а с 305 000 лева ще се ремонтира четвъртокласна пътна мрежа. Инвестиционната програма на общината ще бъде увеличена с 412 988 лева, а 980 000 лв. са предвидени за разплащане на строително-ремонтни дейности по проекта за разширението на парк „Артилерийски“ до края на годината“, обясни председателят на ПК по бюджет и финанси в ОбС Диян Димитров. Той съобщи още, че с 260 000 лв. по капиталовата програма ще се финансира изграждането на дългоочакваната от жителите на квартал „Железник“ нова улица „Петкана Захариева“, която трябва да бъде завършена до края на 2018 година.

Предвидени са средства за основен ремонт на покрив на Детска градина No 55 „Незабравка“ в с. Хан Аспарухово на стойност 60 000 лв. Заделят се и допълнителни средства за текущи ремонти на читалищата в селата Михайлово, Стрелец, Горно Ботево и Калитиново, на пенсионерските клубове в Лозен, Плоска могила и Борово и на здравните служби в Малка Верея, Пшеничево, Остра могила и Сладък кладенец. Предложения за промени в разпределянето на средствата не са постъпили, беше уточнено по време на дебати в залата. Направеното от кмета предложение не беше подкрепено от общинските съветници от БСП.

На първо четене старейшините гласуваха промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги, които засягат ползването на плувния басейн, Регионална библиотека „З. Княжески“, услугите на служба ГРАО и футболните игрища в новия парк и зад пощата. Те одобриха още и отпускане на целева субсидия от бюджета за финансово оздравяване на „Диагностично-консултативен център-I“ ЕООД в размер на 30 000 лева.

В началото на сесията Кремена Димитрова положи клетва за в.и.д. кмет на село Ракитница след приетата от Общинската избирателна комисия оставка на досегашния кмет Матей Господинов, тъй като до следващите редовни избори за местна власт остава по-малко от 1 година. Тя е на 43 г., безпартийна, до момента е читалищен секретар на читалище „Отец Паисий“ в селото.

Старейшините одобриха предложението за бонуси на селските кметове в размер на 1/2 от брутните им възнаграждения за добре свършена работа, с изключение на кметовете на Яворово и Памукчии, които имат административни наказания.

Приети бяха още Актуализираната програма за разделно събиране на отпадъци, план-сметки за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в селата за следващата година.

Общинският съвет избра Таньо Брайков да го представлява в извънредното общо събрание на акционерите на Индустриална зона „Загоре“, което ще се състои на 27 декември. То трябва да приеме нов устав, нов адрес и промяната в името заради новия акционер в дружеството „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

Еднократна финансова помощ от 4 000 лв. ще бъде отпусната за лечението в Турция на бебето Мая, което страда от вродена мускулна дистрофия. Към общинските съветници беше отправен призив, всеки от тях да помогне с лични средства на Мая.

Последното за годината заседание на ОбС Стара Загора ще се проведе на 18 декември.

(СН)