Бизнесът може да подкрепи здравната система

415
Надя Синигерска-Бохорова

Това твърди Надя Синигерска-Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

– Г-жо Синигерска, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше сред компаниите у нас, които през 2020-а година реализираха редица инициативи, насочени да подпомогнат здравната и социалната системи в битката с COVID-19. Няколко пъти оказахте подкрепа на общинската болница в град Гълъбово. Колко близо е нужно да бъде бизнесът до държавата и здравната ни система в тази битка?

– Краткият отговор е: Много близо. Бизнесът има потенциал, възможности и посреща своите обществени отговорности. Нужно е да оказваме подкрепа в правилния момент – такава, каквато е най-необходима. От началото на пандемията разработихме 3 отделни социални проекта с МБАЛ – Гълъбово. Направихме дарение на стойност почти 100 000 лева на бързи тестове, предпазни средства – маски, шлемове, защитни костюми, ръкавици, и важна медицинска апаратура – мобилен рентген за графии на бял дроб, безжични пациентски монитори и централна мониторна система, ЕКГ апаратура, бифазен дефибрилатор. Всичко – с нужната техническа окомплектовка. Дарението е влязло светкавично в употреба. Обратната връзка, която имаме от медицинските лица, е, че в най-тежките моменти на битка за здравето на пациентите помощта ни е била използвана по предназначение. Това е най-важното.

– Бизнесът – супергерой в смутни времена? Такова ли е лицето на „КонтурГлобал“ и корпоративния свят изобщо от началото на пандемията в държавата?

– Не. Това не е комикс, а реалност. В нея успехът не може да дойде от костюмиран супергерой, който прави добро и наблюдава случващото се от покривите в сянка. Ефективното противодействие на вируса е резултат от колективните усилия на държавата, местната власт, бизнеса, общественото съзнание и най-вече на невероятните професионалисти, които се борят срещу COVID-19 на първа линия. А ние действаме като активен гражданин, който е наясно какво се случва. Говорим за общинската болница в Гълъбово – лечебно заведение с ключово значение, над 3 300 пациенти годишно търсят помощ там. Болницата е единствената работеща в комплекса „Марица изток“, където ежедневно хиляди служители обслужват няколко топлоелектрически централи и въгледобивни предприятия – рисков труд, върху който се крепи стабилността на енергийната система на държавата. Пандемията постави ръководството и персонала на болницата, в която се намира единственото ковид отделение за две общини, в още-по-напрегната ситуация. Ние сме трето поколение енергетици и за нас е дълг и чест да подкрепим безопасната и ефективната работа на нашите медици.

– Пандемията като че ли обаче промени плановете на редица компании по линия на програмата им за корпоративна социална отговорност?

– Да, променихме приоритетите, но запазихме целта си – да бъдем добър съсед. Пандемията промени стратегията ни как да бъдем полезни на местните общности и обществото като цяло и усили нуждата да го правим. През цялата 2020 г. финансирахме инициативи, свързани с гарантирането на повече сигурност на места със струпване на хора – осигурихме дезинфектанти и предпазни средства за Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора, предоставихме санитарни пакети за училища в гр. Гълъбово и държавни институции, приютили деца, лишени от родителски грижи в гр. Стара Загора. Осигурихме защитни маски и дезинфектанти за семействата на служителите си в навечерието на първия учебен ден. Извършихме ремонт и оптимизирахме оборудването на кризисния център „Самарянска къща“, отново в Стара Загора. Седмица след избухването на пандемията дарихме 100 000 лева на фонд „Обединени срещу COVID-19“, които бяха пренасочени изцяло за медицинска техника, лекарства и консумативи. Голяма част от средствата, генерирани от Фонда – над 1 милион лева, бяха предназначени за здравни заведения в района, за да може да бъдем полезни максимално на съседите си. Свършихме много работа и вярваме, че усилието си е струвало.

– Какви са плановете на компанията за предстоящата 2021 г.?

– „КонтурГлобал“ е глобален инвеститор с бизнес в 21 страни на 3 континента. През миналата година стратегията за социални инвестиции на компанията имаше за цел да подпомогне бързото справяне с епидемията. За съжаление все още не е ясно дали 2021 г. ще бъде годината, в която ще се сбогуваме с вируса. Надяваме се силно това да стане, за да можем да разширим отново обхвата на нашата социална програма.

(СН)