Бизнесът гласува срещу увеличението на минималната заплата на 650 лв в тристранката

49

Работодателските организации гласуваха срещу увеличението на минималната заплата от 610 лева на 650 лева от януари 2021 година по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) днес. Увеличението е било подкрепено от държавата и синдикатите. Според бизнеса увеличението е прокризисна мярка, тъй като оказва натиск върху всички възнаграждения, а това в условията на криза ще се отрази крайно неблагоприятно върху пазара на труда и заетостта, особено в малките населени места и в микро- и малките предприятия. Представителите на работодателите отново настояха за замразяване на минималната заплата до приемането на механизъм за нейното определяне, предаде mediapool.

На заседанието на НСТС правителството и социалните партньори са обсъдили и проекта за изплащане на компенсации на работници и служители от засегнати от противоепидемичните мерки фирми. Предвижда се за изплащане на компенсациите да кандидатстват работници и служители в неплатен отпуск заради наложени от държавата ограничения. Те ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни. При продължителност на работния ден от 8 часа компенсацията е в размер на 24 лева на ден за периода на неплатения отпуск на осигуреното лице, като в случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално.

Тристранката принципно е подкрепила проекта, но е имало множество забележки и предложения. Един от поставените проблеми е бил, че компенсацията е в режим „деминимис“, което я прави неизгодна за много работодатели и поставя под въпрос ефективното ползване на мярката. Друг проблем е изискването за запазване на заетостта на работниците, получавали компенсацията. Според КНСБ, компенсациите не трябва да са обект на постановление, а са необходими промени в законодателството. Например, според Кодекса на труда 100% от възнаграждението на работника се дължи от работодателя в случай на затваряне. В тази връзка, от синдиката предлагат да се направи промяна в КТ, която да задължи държавата да компенсира, когато предприятието е затворено по нейно нареждане.

Проектът предвижда работниците и служителите да предоставят на работодателя си писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банкова сметка, по която да се изплащат компенсациите. Заявления се подават в дирекция „Бюро по труда“, като комисия разглежда постъпилите документи в срок от 10 работни дни. Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си информация относно работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени за изплащане на компенсациите, в срок от 2 работни дни. Сумите за компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление и са допустими за периода от 29 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г.

Очакваният брой хора, които ще получат компенсации е над 32 500. Необходимите финансови средства за изплащане на компенсациите по Постановлението ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU, като определеният бюджет е в размер на 50 млн. лв.

НСТС не е постигнал единодушна подкрепа по проекта на Постановление. Социалните партньори са подкрепили предложената мярка с изключение на КНСБ.