БЕХ даде нов 3-годишен мандат на ръководството на „Мини Марица-изток“

244

Със свое решение от 7 март т.г. Съветът на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД даде нов тригодишен мандат на сегашното ръководство на „Мини Марица-изток“ ЕАД в състав: Андон Петров Андонов – изп. директор и член на Съвета на директорите (СД) на въгледобивното дружество, Николай Стефанов Диков – председател на СД, и Георги Иванов Коев – член на СД.

Ръководството на Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД са изразили благодарност за добрата работа на всички работници и специалисти от „Мини Марица-изток“, на ръководството на дружеството и са пожелали на ръководния екип успешна и ползотворна работа през новия мандат.

Медията ни припомня, че инж. Андон Андонов има 39-годишен стаж в „Мини Марица-изток“, с изключение на година и половина прекъсване, когато е бил депутат в 42-то Народно събрание. На поста изпълнителен директор е от 2014 г. Той и ръководният му екип успяха преди години да наваксат голямото изоставане в разкривките, „завещано“ от предходното управление, да бъдат достигнати рекордни добиви на въглища, които гарантираха и в най-тежките зими както безпроблемната работа на комплекс „Марица изток“, така и сигурността на българската енергийна система.

(СН)