Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора, с приключен проект „Еразъм+“ в навечерието на 14 декември – професионален празник на всички ветеринарни специалисти

100

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
„Иван Павлов“ – Стара Загора, с приключен проект „Еразъм+“
в навечерието на 14 декември – професионален празник
на всички ветеринарни специалисти

Приключиха всички дейности на двугодишен проект по програма „Еразъм+“ No 2017 – 1- BG01-KA102-036056 на тема: „Образователна мобилност за формиране на знания, умения и предприемаческа култура за бъдещо развитие и професионална кариера“.

Проектът беше успешно реализиран с ръководител директорът на гимназията д-р Камен Ябълкаров и координатори г-жа Таня Картулева и д-р Анастасия Чолакова.

В мобилностите участваха седем учители по професионална подготовка и 15 ученици от специалностите „Ветеринарен техник“ и „Ветеринарен лаборант“.

На проведения семинар за разпространение на резултатите учениците и учителите споделиха своя опит и положителните резултати от участието им в мобилностите. Учениците изказаха своето задоволство от наученото по време на практиката им в град Болоня, Италия и призоваха всички ученици, които имат желание за професионално развитие, да участват в проекти за мобилност по програмата.

Гости на проведения семинар бяха зам.-директори от ПГ от гр. Чирпан.

Директорът на гимназията д-р Камен Ябълкаров поздрави участниците за представянето и постигнатите резултати по време на обучителната практика. Пожела на всички да прилагат наученото и да постигнат нови успехи в професионалното си развитие.

Екипът на проекта поздравява всички ветеринарни специалисти с професионалния им празник и пожелава успешна работа и още много реализирани проекти за развитие на ветеринарните специалисти.

Координатор: Таня Картулева