Амониев нитрат вместо карбамид препоръчва Великобритания

166

Използването на амониев нитрат вместо карбамид /урея/ при торене може значително да намали емисиите от емисиите от амоняк – до 90%. Поради тази причина в специален доклад, изготвен от правителството на Великобритания се препоръчва земеделските производители да преминат от карбамид на амониев нитрат при извършване на наторяване на културите. Препоръката е и част от Стратегията за чистия въздух за 2019 година на Обединеното кралство. В него е посочено, че земеделския сектор е отговорен за 88% от емисиите на амоняк през 2016 г. От тях 23% са резултат от прилагането на торове.

Това се препоръчва въпреки възможността за увеличаване на емисиите от азотен оксид, което се получава единствено при продължителна влажност върху тънко текстурни почви.

Въпреки че амониевият нитрат е по-скъп по отношение на цената, вече е предпочитан пред уреята в Обединеното кралство. Освен, че е един от най-ефективните торове, амониевият нитрат е и един от най-безопасните за околната среда, защото при него емисиите на амоняк са най-ниски.

Докладът за чистия въздух посочва, че правителството е подготвено да въведе законодателство насочено към намаляване на емисиите от торове на основата на карбамид, „във възможно най-кратък срок“, въпреки че всеки нов закон ще дойде след период на консултации относно политиката тази година.

Като част от по-широк, дългосрочен фокус, правителството също така планира да възложи на група експерти в областта на селскостопанската политика, агрономи, учени и икономисти да изготвят „препоръки за оптималната форма на регулиране, за да се сведе до минимум замърсяването“ от използването на торове. „Препоръките трябва да дадат приоритет на използването на органични торове“, се казва в доклада.

Въпреки че има собствено производство, вносът на амониев нитрат в Обединеното кралство през периода юли-юни 2017-2018 г. възлиза на 296 000 тона, показват данните на Евростат.