Американският търговски аташе посети Стара Загора

144

На посещение в Търговско-промишлена палата – Стара Загора, вчера беше Мигел Ернандес, търговски аташе на САЩ в България, съпровождан от служители от търговския отдел на посолството. Преди това те разгледаха изложението „Бата Агро“.

Гостите са били запознати с местната икономика от председателя на ТПП – Стара Загора, Олег Стоилов и от зам.-председателя на палатата Красимира Соколова.

На срещата са били обсъдени възможности за подобряване на партньорството чрез по-добър обмен на икономическа и търговска информация, на информация за различни събития в Стара Загора и САЩ, а така също на конкретни запитвания от български и американски фирми. Договорено е било в края на годината в Стара Загора да се организира българо-американски форум за насърчаване на икономическите и търговските отношения между България и САЩ, а така също да се организират търговски мисии в двете страни.

Представителите на американското посолство са проявили интерес и към културно-историческото наследство на Стара Загора, съобщиха от ТПП.

(СН)