Аз съм един горд българин от Албания

274

Това твърди нашият сънародник Леандро Соколи, който живее на брега на Охридското езеро

Днешна Албания дълги векове през Средновековието е част от българската държава. Тук е областта Кутмичевица – главен културно-просветен център на българите, тук, в Драч – Северна Албания, е роден св. Йоан Кукузел – един от най-видните музиканти, творци в средновековна Европа, тук той пише знаменитата си творба „Възхвала на българката“, посветена на майка му. През XVIII и XIX век голямата част от българите в региона приемат исляма. В годините между двете световни войни България развива активна дипломатическа дейност за признаване на нашите сънародници в Албания за национално малцинство. Точно обратна е официалната българска позиция през периода 1945 – 1990 година – българите под властта на Енвер Ходжа са загърбени от София и са обявени за приоритет на Скопие. Компактни български анклави в Албания са областите Мала Преспа, Голо бърдо и Гора (Кукъска Гора), разположени по границата с Македония. Значителен брой българи живеят в градовете Елбасан (4-12 000), Тирана (3-4000), Драч (2-3000), Пешкопия (около 1000 души). Сега, с помощта на съвременните комуникации, не е проблем да се „срещнем“ във виртуалното пространство и да разговаряме с един нашенец от Албания – Леандро Соколи.

– Как бихте се представил пред читателите на „Старозагорски новини“, г-н Соколи?

– Аз съм Леандро Соколи, живея в град Поградец, на южния бряг на Охридското езеро, недалеч от манастира „Св. Наум“. Имам български произход от района Гора (Североизточна Албания ) – там, където живее втората група на българското малцинство. Аз съм на 29 години и съм завършил Икономическия университет в албанската столица Тирана.

– Колко са българите в Албания?

– Нямаме точни цифри, но се преброяват между 100 и 150 хиляди души с български произход, които живеят основно в районите на Голо бърдо, Мала преспа и Гора.

– Как се стигна до историческата победа – признаването на българско малцинство в Албания?

Българки от Голо бърдо и Гора

– Ние събрахме около 5000 подписа от българското население в Албания, които са доказателство за съществуването на българската общност в Албания! Когато чухме от медиите новината, че албанските власти приемат съществуването на българското малцинство, за мен беше прекрасно чувство и великолепна вест! Най-накрая ние ще можем спокойно да се изявим като българи и да заявим, че в нашите вени тече българска кръв!

– Има ли условия за изучаването на български език в албанските училища?

– Не, в момента няма условия, но чувам, че българското правителство работи за това.

– Има ли партии или други организации на българите в Албания?

– Партии нямаме, но имаме организации. Такива са дружеството „Просперитет Голо бърдо“ и Сдружението за българо-албанско приятелство.

– Какво още би могла да направи българската държава за вас?

– Трябва да се откриват български училища и да се създадат условия за запазването и укрепването на българското самосъзнание на тези хора.

– Познавате ли ваши младежи, които да учат в български университети?

– Не, не познавам.

– А има ли много албанци с българско гражданство?

– Да, нашенци с българско гражданство има много, но не знам точната статистика. Благодаря ви за този разговор!

– Трудно ли е да си българин в Албания?

– Не, в Албания не е трудно да си българин! Между България и Албания има добри отношения. Аз нямам българско гражданство, но ако го придобия, ще дойда да живея в България. Бил съм 4-5 пъти в България, а в Европа никога не съм бил.

Интервюто подготви:
Петър МАРЧЕВ

Снимки: Иван Бонев