Уважаеми посетители

Уважаеми посетители, Интернет страницата на "Старозагорски новини" е с нова, по-актуална визия. Той е със същия адрес starozagrskinovini.com. Тези от Вас, които не са успели да влязат в новия ни...


Прочети...

Зам.-председателят на НС Емил Христов направи родолюбив жест към 90 старозагорски ученици

Благодарение на личния жест на зам.-председателя на НС Емил Христов общо 90 старозагорски гимназисти и част от членовете на Младежкия общински съвет ще имат възможност да посетят тържествата на връх...


Прочети...

Мартин Димитров: Хората, които държат за АЕЦ "Белене", имат желанието и ентусиазма да затворят съществуващи мощности

Повдигането въпроса за евентуално балканско икономическо обединение с цел изграждане на втора ядрена централа у нас провокира общественото внимание. Темата, свързана преди всичко с енергийната сигурност и потенциал на страната,...


Прочети...

ТИР-овете препълниха паркингите в Старозагорско

Всички паркинги в Гурково и този на летище Стара Загора днес бяха препълнени от ТИР-ове, които очакваха да бъдат пропуснати през прохода Хаинбоаз. Причина бе затворената граница от румънска страна...


Прочети...

Шест общини в Старозагорска област са с преустановени учебни занятия

От общо 11-те общини на територията на Старозагорска област в 6 училищата са затворени. Това са Стара Загора, Гълъбово, Раднево, Гурково и Опан. С решение на кметовете на съответните общини е...


Прочети...

Расте броят на делата за случаи на домашно насилие

Чувствително е нараснал броят на заведените дела по казуси за домашно насилие, през 2017 г. са образувани 50 дела, съобщи председателят на Районен съд - Стара Загора, Милена Колева. По...


Прочети...

Лошото време не спря крадците на жици

Близо 1 км елпроводници са били откраднати от неизвестни лица от преносната мрежа към старозагорското село Ракитница. Сигналът е бил подаден рано сутринта на 26 февруари. Похитителите са се възползвали от...


Прочети...

Промоция с награди ваучери от METRO за малкия бизнес от „Финтрейд Файнанс“

Всички нови клиенти на „Финтрейд Файнанс“ АД, които сключат Договор за Бизнес линия „Финтрейд Оборот“ или вносков заем „Финтрейд Инвест“ до 5000 (пет хиляди) лева с условия за изплащане на...


Прочети...

20 села от Старозагорска област имат нарушено електрозахранване

Днес от "Електроразпределение Юг" (част от EVN България) съобщиха, че екипите им продължават дейностите за възстановяване на електрозахранването в засегнатите райони. С изместването на снеговалежите на изток остава усложнена ситуацията...


Прочети...

Недопустимо, но факт: Директор на "Мини Марица-изток" подкрепи изграждането на АЕЦ "Белене"

Един от бившите директори на "Мини Марица-изток", управлявал държавното въгледобивно дружество в периода 2005-2009 г. инж. Иван Марков, подкрепи изграждането на АЕЦ "Белене" и предрече по-ранното затваряне на въглищните топлоцентрали. Позицията...


Прочети...
0123456789

Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Главният финансист на Община Стара Загора Цанка Ганева: Вярвам, че времето на безсмисленото противопоставяне отдавна е отминало

Цанка ГаневаВъв връзка с обжалването на общинския бюджет, направено от общинския лидер и общински съветник на БСП Валентина Бонева, медията ни се обърна за коментар към главния финансист на Община Стара Загора Цанка Ганева: Публикуваме позицията й дословно:

Приетото на заседание на Общински съвет Стара Загора решение No 332 /29.01.2018 г. за приемане на бюджета на Община Стара Загора, т.1.5 "Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение No 16, неразделна част от настоящото решение" е напълно законосъобразно и в съответствие с изискванията на действащите нормативни и поднормативни актове и указанията на Министерство на финансите относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година.

Твърдението, изложено в сигнала, е по същество неправилно интерпретиране на информацията във връзка със съставянето на бюджета и показва не достатъчно добро познаване на процесите на бюджетиране.

Съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси "Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1." Община Стара Загора е спазила изискването на ЗПФ, като е предложила постъпленията да се изразходват за текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура.

Визираното в сигнала Приложение No 16 е типова бланка по образец на Министерство на финансите. Както е видно от самата справка по параграфи, функции и обекти, се разшифроват само капиталовите разходи.

На последния ред на Приложение No 16 е отразена и другата възможност, която чл. 127, ал. 2 дава на общините, а именно постъпленията от продажба на общински нефинансови активи се разходват за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура. При вариант тези приходи да се използват изцяло или част от тях за погасяване на главници, то тогава сумата, съгласно изискванията, би трябвало да се отчита в приходната част на бюджета по параграф 83 "Заеми от банки и други лица в страната" със знак "минус".

В община Стара Загора има традиционно установени добри взаимоотношения между Общинска администрация и Общински съвет. Вярвам, че времето за безсмислено противопоставяне отдавна е отминало. Въпреки различните позиции и дискусии за нас е важно да надделяват аргументите, които са позитивни и са от полза за развитието на общината. Отворени сме към всички градивни предложения, които могат да бъдат реализирани и биха помогнали за подобряване на жизнената среда в общината.