Уважаеми посетители

Уважаеми посетители, Интернет страницата на "Старозагорски новини" е с нова, по-актуална визия. Той е със същия адрес starozagrskinovini.com. Тези от Вас, които не са успели да влязат в новия ни...


Прочети...

Зам.-председателят на НС Емил Христов направи родолюбив жест към 90 старозагорски ученици

Благодарение на личния жест на зам.-председателя на НС Емил Христов общо 90 старозагорски гимназисти и част от членовете на Младежкия общински съвет ще имат възможност да посетят тържествата на връх...


Прочети...

Мартин Димитров: Хората, които държат за АЕЦ "Белене", имат желанието и ентусиазма да затворят съществуващи мощности

Повдигането въпроса за евентуално балканско икономическо обединение с цел изграждане на втора ядрена централа у нас провокира общественото внимание. Темата, свързана преди всичко с енергийната сигурност и потенциал на страната,...


Прочети...

ТИР-овете препълниха паркингите в Старозагорско

Всички паркинги в Гурково и този на летище Стара Загора днес бяха препълнени от ТИР-ове, които очакваха да бъдат пропуснати през прохода Хаинбоаз. Причина бе затворената граница от румънска страна...


Прочети...

Шест общини в Старозагорска област са с преустановени учебни занятия

От общо 11-те общини на територията на Старозагорска област в 6 училищата са затворени. Това са Стара Загора, Гълъбово, Раднево, Гурково и Опан. С решение на кметовете на съответните общини е...


Прочети...

Расте броят на делата за случаи на домашно насилие

Чувствително е нараснал броят на заведените дела по казуси за домашно насилие, през 2017 г. са образувани 50 дела, съобщи председателят на Районен съд - Стара Загора, Милена Колева. По...


Прочети...

Лошото време не спря крадците на жици

Близо 1 км елпроводници са били откраднати от неизвестни лица от преносната мрежа към старозагорското село Ракитница. Сигналът е бил подаден рано сутринта на 26 февруари. Похитителите са се възползвали от...


Прочети...

Промоция с награди ваучери от METRO за малкия бизнес от „Финтрейд Файнанс“

Всички нови клиенти на „Финтрейд Файнанс“ АД, които сключат Договор за Бизнес линия „Финтрейд Оборот“ или вносков заем „Финтрейд Инвест“ до 5000 (пет хиляди) лева с условия за изплащане на...


Прочети...

20 села от Старозагорска област имат нарушено електрозахранване

Днес от "Електроразпределение Юг" (част от EVN България) съобщиха, че екипите им продължават дейностите за възстановяване на електрозахранването в засегнатите райони. С изместването на снеговалежите на изток остава усложнена ситуацията...


Прочети...

Недопустимо, но факт: Директор на "Мини Марица-изток" подкрепи изграждането на АЕЦ "Белене"

Един от бившите директори на "Мини Марица-изток", управлявал държавното въгледобивно дружество в периода 2005-2009 г. инж. Иван Марков, подкрепи изграждането на АЕЦ "Белене" и предрече по-ранното затваряне на въглищните топлоцентрали. Позицията...


Прочети...
0123456789

Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Общински съветник от БСП обжалва приетия бюджет на община Стара Загора

Валентина БоневаСигнал до областния управител Гергана Микова е депозирал общинският съветник от "БСП лява България - за Стара Загора" Валентина Бонева, която е и общински лидер на социалистическата партия. В сигнала се настоява областният управител да върне за ново преразглеждане в Общинския съвет част от приетия на 31 януари бюджет на община Стара Загора за 2018 г.

"Считам, че приетото решение е незаконосъобразно и нецелесъобразно в частта му по т.1.5., гласяща "Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение No 16", твърди в сигнала си Валентина Бонева.

"Видно от Приложение No 16 "Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2018 г. от приходи по &40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси" са планирани постъпления в размер на 2 500 000 лв., от които 400 000 лв. - за ДДС върху продажбите и 2 100 000 лв. - за "текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура", но без да са посочени конкретни обекти и съответното финансиране.

Става дума за общински средства в много голям размер - повече от 2 млн. лв., и за начина, по който ще се усвоят, защото текущите ремонти могат да бъдат аварийни и планови. Така прието решението означава, че общината предвижда за аварийни ситуации през 2018 г. да се заделят повече от 2 млн. лева, което звучи несъстоятелно. Със сигурност в сумата от 2 100 000 лв. са включени и планови ремонти, но списъкът на обектите не беше представен на общинските съветници.

По този начин прието решението по т.1.5 нарушава основни принципи на управлението на публичните финанси, каквито са прозрачност, отчетност и отговорност. Наред с това считам, че се нарушава и разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стара Загора, съгласно който бюджетът на община Стара Загора включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси", уточнява Валентина Бонева.

Според нея с решението си Общински съвет Стара Загора на практика утвърждава разходи в размер на 2.5 млн. лв., без да е наясно кои обекти и с колко се предвижда да се финансират. "Това създава условия за непрозрачно разходване на общински средства, още повече, че става дума за приходи от продажба на общинска собственост - сгради, земя, НДМА. Липсата на поименен списък на практика дава възможност на кмета на общината, който е орган на изпълнителната власт, еднолично да решава кои обекти и с колко да се финансират и принизява ролята на Общинския съвет като орган на местното самоуправление, на когото по закон е вменено да приема и изменя годишния бюджет на общината, да осъществява контрол и да приема отчета за изпълнението му", заключава съветничката от БСП.
Тази своя позиция Валентина Бонева разви и по време на сесията на 31 януари, като предложи част от 2.5-те милиона да отидат за строителство на нови общински жилища, а с другата част общината да поеме таксите за детските градини и ясли, които понастоящем родителите плащат. И срещна отпор от останалите политически партии, представени в местния парламент.

(СН)