Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Техническият колеж в Казанлък приема първите си студенти

Крайният срок за подаване на документи е 15 октомври

Техническият колеж в Казанлък при Технически университет-София обяви прием на студенти редовно обучение за учебната 2017-2018 г. по държавна поръчка в специалността "Технология на машиностроенето". Занятията са без откъсване от производството и ще се провеждат в четвъртък и петък след обед, и в събота, плюс до 2 пъти годишно по една-две седмици.

Завършилите колежа придобиват образователна степен "Професионален бакалавър" и могат да продължат обучението си за магистър.

Кандидат-студентите могат да подадат документите си по интернет в Технически колеж-Казанлък от 2 до 15 октомври 2017 г.

Таксата за кандидатстване е 30 лева, а семестриалната - 350 лева. От такси се освобождават кръгли сираци (до 25-годишна възраст), лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, както и лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН.

Началото на академичната учебна година в Казанлък е от 23 октомври тази година.

(СН)