Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Казанлъшките училища посрещат новата учебна година без закрити паралелки

От общо 582 първокласници за 180 от тях българският език не е майчин

582-ма са записаните първокласници в община Казанлък, а точният им брой ще стане ясен днес, когато регистрите на всички ученици ще бъдат качени в Националната електронна информационна система на образованието. Всичките 22 общински и 4 държавни училища на територията на общината днес ще посрещнат своите възпитаници.

Тенденцията за намаляване броя на учениците в задължителна училищна възраст се запазва и за Казанлък. През учебната 2016/2017 г. училищния праг са прекрачили общо 8 039 ученици. Първокласниците тази година ще са по-малко от предходната, броят на учащите се в средното образование намалява. Въпреки това, с изключение на ПГ по строителство, която е държавно училище, през последните осем години в община Казанлък няма закрита паралелка и дори училищата с малък брой ученици успяват да се справят и да осигурят добра образователна подготовка за децата.

С брой ученици под 80 са три основни училища - в селата Бузовград и Шейново и град Шипка, с най-голям брой ученици е СУ "Екзарх Антим I", гр. Казанлък - 1 020.

За миналата година отпадналите ученици в задължителна училищна възраст са 136 по данни на РУО-Стара Загора. Причините са социални (незаинтересованост на родителите), икономически (липса на средства за дрехи и обувки), етнокултурни (основно при ромската общност). Към настоящия момент в общината се осъществяват дейности по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които бяха обсъдени на работната среща преди дни между министъра на образованието Красимир Вълчев и екипите по обхват, включващи представители на училища, детски градини, Дирекция "Социално подпомагане", РУ на МВР - Казанлък, кметове на населени места, здравни медиатори.

От общо 582 първокласници за 180 от тях българският език не е майчин. През последните години Община Казанлък изпълнява няколко проекта с външно финансиране - за интеграция на деца, чиито майчин език не е българският и успява да обхване всички деца още от 1 клас.

През летния период в почти всички детски и учебни заведения са извършени текущи ремонти, с цел подготовка на материалната база за новата учебна година. На по-късен етап ще стартират ремонтните дейности в СУ "Екзарх Антим I", основните училища в селата Хаджидимитрово, Ръжена, Овощник и градовете Крън и Шипка. Причината за забавяне е, че средствата се осигуряват от външни за общината източници (по проекти с финансиране от Европейския съюз), но Общината има готовност да пребазира всички училища дори в учебно време, като няма да се допусне нарушаване на учебния процес.

(СН)