Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

1 157 първокурсници в 32 специалности прие Старозагорската алма-матер

Отляво надясно: Проф. Гюрга Михайлова, проф. Иван Въшин и доц. Таня Танева на пресконференцията в пресклуба на БТА в Стара Загора Свободните места по държавна поръчка са 126, предимно за аграрните науки

На 11 септември в Тракийски университет Стара Загора ще бъде открита 18-ата поред нова учебна година.

"Приемът на студентите в различните специалности след завършено средно образование е приключен. На 4 септември започна класирането по магистърските програми в специалностите, в които студентите се обучават след завършено висше образование", обяви зам.-ректорът по учебната част проф. Гюрга Михайлова.

Общият брой на местата по държавна поръчка за ТрУ за новата учебна 2017-2018 година е 1 444, в това число 161 за кандидатстващите по магистърските програми.

"До момента трябваше да попълним 1 283 места, които са разпределени в 32 специалности - 3 за професионален бакалавър в Медицинския колеж, две в магистърска степен - за хуманна и ветеринарна медицина, останалите 27 са за бакалавърска степен, като две от специалностите се повтарят - медицинска сестра и акушерка, които едновременно се преподават във филиала в Хасково и в Медицинския факултет. Местата по държавна поръчка са попълнени около 92%, тоест 126 са свободните места, повечето от които са за специалности в Аграрния факултет", уточни проф. Михайлова.

Към настоящия момент, в сравнение с миналата година, процентът на попълнените места е същият, което определя тенденция за повишаване на броя на приетите студенти, като се има предвид намаляващият брой на завършващите средно образование у нас.

Основният брой на непопълнените места е в аграрните специалности - зооонженерство, агрономство, екология и опазване на околната среда.

"Нашите деца не искат да се обучават в аграрните специалности, защото държавната аграрна политика и развитието на земеделието в нашата страна не поема кадрите, които завършват", обясни причината за отлива ректорът проф. Иван Въшин.

Непопълнени места има и в Педагогическия факултет. Една част от тях са за новата специалност по информационни технологии. За тази учебна година обаче записаните в нея студенти са повече в сравнение с изминалата. Единични бройки непопълнени места има в специална педагогика и социална педагогика.

Съобразено със Закона за висшето образование, ръководството на ТрУ е обявило прием и за платено редовно обучение. Вече са записани студенти за специалностите, които по държавна поръчка са попълнени.

"Обявена е още една дата за изпит - 14 септември, като приемът на документи за незаетите места продължава. Надяваме се те да бъдат заети до края на септември", определи проф. Михайлова.

За магистърските програми, които за ТрУ са общо 56, възможността за прием в платено обучение е много по-голяма.

Шест са новите магистърски програми за тази учебна година и те са във Факултета по техника и технологии в Ямбол, в специалността "Машинно инженерство". Кандидатстването за магистърските програми продължава до края на септември 2017 г. В началото на октомври ще се проведе изпит и до 10 октомври приемът за тази учебна година ще бъде завършен.

С всяка изминала учебна година интересът към чуждоезиковото обучение в ТрУ расте, отчете още ръководството на ТрУ.

"В момента капацитетът е на 100% изпълнен за двете специалности - "Медицина" и "Ветеринарна медицина". Има неприети чуждестранни студенти", съобщи проф. Въшин. По думите му, авторитетът на ТрУ в ЕС расте. Тази година общият брой на чуждестранните студенти е 600 от 30 страни, което е с 200 повече от миналата година.

90 са акредитираните докторски програми в ТрУ.

"Към тях няма голям интерес, защото, след като завършат, държавата не поема никакви ангажименти. Докторантите нямат предимство, освен че получават определена допълнителна сума. Но в частните фирми тази научна степен изобщо не се заплаща. 450 лв. е стипендията на докторантите. С тази сума те не могат да се издържат, а не работят, защото имат да свършат достатъчно научна работа за три години. МОН трябва да помисли как тези кадри да намерят своето полагащо им се място", е мнението на проф. Въшин.

Официалната церемония по откриването на новата учебна година в ТрУ ще започне от 11 часа на форума пред университета. Програмата включва представяне на постиженията на Старозагорската алма-матер, посрещане на първокурсниците и представяне на част от групите за художествена самодейност.

Преди това, от 9:00 часа митрополит Киприан ще отслужи освещаване и първа литургия в новопостроения храм "Св. Патриарх Евтимий", който е на територията на Студентския град. Първата копка на святото място е направена преди 10 години. С дарение на спомоществователи храмът вече е готов. Остава само изографисването му, което ще бъде поверено на двама студенти дипломанти от Богословския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Те ще извършат богоугодното дело благотворително. Очаква се зографите да завършат своята работа най-късно в края на март 2018 г.

Дима ИВАНОВА