Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Ректорът на ТрУ поиска бизнесът да участва в разработването на учебните програми

Проф. Иван Въшин "Очакваме по-голямо внимание от страна на бизнеса към Тракийския университет. Уточнявам, че това не означава той да дава пари на нашето учебно заведение, въпреки че има достатъчно примери в САЩ и в Европа как се помага на висше учебно заведение за свършена работа. Когато говоря за връзката на нашия университет с фирми, нямам предвид финансовия аспект на тези взаимоотношения". Така ректорът на ТрУ проф. Иван Въшин формулира призива си за засилване на връзката на старозагорския университет с производствения сектор.

"Ние ползваме много фирми в различни сектори и в различни градове. Имаме сключени договори с тях за провеждане на стажовете и практиките на студентите. В рамките на един месец бизнесът има възможност да избере своите кадри, да ги обучи, да прецени дали капацитетът, който ние сме анонсирали за тях, го има.

Тази възможност се разширява от проект, който изпълняваме заедно с Министерството на образованието и науката. Имаме над хиляда студенти, които са изпратени в различни предприятия, и са се регистрирали за стаж, който не влиза в нашите учебни програми. Той е допълнителен и се провежда в рамките на 240 часа", уточни проф. Въшин.

Рeкторът на старозагорската Алма матер допълни, че този, който се занимава със студентите, получава възнаграждение в зависимост от броя им. За 240-те часа, определени за стаж, студентът получава стипендия в размер на 400 лв.

"В този аспект държавата е помислила много добре: интересът е взаимен - и на студента, и на обучаващия. Това, разбира се, са европейски пари", подчерта проф.Въшин.

В по-голямата си част практическите занятия се провеждат в старозагорски фирми, които не отказват да приемат студенти от ТрУ и им показват своята технология. Студентите, от своя страна, извършват безплатно изследване и манипулации върху животни, отглеждани във фирмата.

"Искам от бизнесмените едно: да дойдат и да кажат къде имаме пропуски в обучението, за да ги отстраним и да променим, ако е необходимо, нашите програми. Техни специалисти могат да изнасят и лекции. Няма законови ограничения за това. Полезни биха били и практическите занятия в тяхната фирма. Нека да се уточни от страна на предприемача какъв точно специалист му трябва, за да включим в учебните програми неговите изисквания", очерта приоритетите в тази връзка ръководителят на ТрУ.

Проф. Въшин съобщи, че има студенти, които са завършили и са започнали работа там, където е проведен стажът им. Най-много са приетите на работа в най-големия производител на птиче месо в България - фирма "Градус" и във фирма "Аякс" - производител на колбаси и деликатеси. От "Аякс" са предложили на постъпили при тях специалисти да завършат магистърска програма по зооинженерство, като им дават стипендия.

Димка КАБАИВАНОВА