Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Откриването на Техническия колеж в Казанлък е на финалната права

Професионалната гимназия по строителство в Казанлък, където ще се помещава бъдещият Технически колежПроект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Технически колеж - Казанлък, в структурата на Техническия университет - София, е публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации strategy.bg.

Проектопостановлението е изготвено по предложение на ръководството на Техническия университет въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект. Крайният срок за подаване на становища по документа е 21-ви август.

Бъдещият Технически колеж в Казанлък вече има и положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация от края на май 2017 г.

Де юре и де факто проектопостановлението е последният необходим документ, за да се увенчаят с успех дългогодишните усилия на кмета на Казанлък Галина Стоянова в Града на розите да има висше училище, подготвящо кадри за местния бизнес.

В Техническия колеж - Казанлък, ще се обучават студенти по специалности от професионално направление "Машинно инженерство" за придобиване на висше образование на степен "професионален бакалавър". Капацитетът на звеното, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 230 студенти и е съобразен с институционалния капацитет на Техническия университет - София.

"В колежа ще се обучават кадри за нуждите на редица предприятия в Казанлък и региона в областта на металообработването, производството на елементи за хидравлични съоръжения, както и за индустрията, свързана с военнопромишленото производство. Наличието на структура на висше училище в града ще допринесе за подобряване на достъпа до висше образование, създаване на устойчива връзка между висшите училища и пазара на труда за постигане на съответствие между търсене и предлагане на специалисти с висше образование", пише още в проектопостановлението на Министерски съвет.
Учебният процес ще се организира в една катедра и ще се обезпечава от преподаватели от други основни звена на университета, като хабилитирани лица ще четат не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове за специалността.

За нуждите на колежа Община Казанлък предоставя етаж от сградата на Професионалната гимназия по строителство.

Йовка НИКОЛОВА

б.р. В материала е използвана информация и от сайта ivestor.bg.