Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

В 4 специалности на ТрУ има приети студенти с максимален бал

По традиция "Медицина" е най-желаната специалност в старозагорската Алма матер

На сайта на Тракийския университет вече са изнесени резултатите от първото класиране.

Традиционно най-желана е специалността "Медицина". При момчетата е постигнат бал 35.50, а при момичетата - 35.18, при максимален 36.00.

В специалностите "Ветеринарна медицина", "Медицинска сестра", "Аграрно инженерство" и "Автоматика и компютърни системи" има студенти, приети с максималния бал - 24.00.

Новопостъпващите студенти от специалностите в Медицинския, Педагогическия и Техническия факултет, филиал - Хасково, и Медицинския колеж се записват в съответното звено, а тези от специалностите на Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултет минават първо през стая 201 на учебния корпус в Студентския град, съобщават от ВУЗ-а.

Срокът за записване е от 8:00 до 16:30 ч. на 14 юли и 17 юли, и до 12:00 ч. на 18 юли 2017 г.

Пропусналите срока за записване губят спечеленото при класирането място. Резултатите от второто класиране ще станат ясни на 20 юли.

(СН)