Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Обявиха първото класиране за седмокласниците

Стената на плачаДнес беше обявено първото класиране на седмокласниците в училищата, за които те са подали молба за прием. Класирането е обявено в сайта на МОН на адрес: priem.mon.bg.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности са предоставени и на училищата-центрове, където са подадени документите за участие в класирането.

Записването на класираните на първи етап ученици ще стане от 28 юни до 30 юни, включително. Документите, които трябва да бъдат подадени са: заявление до директора и оригинал на свидетелството за основно образование.

За кандидатстващите в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища се изисква и оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.

Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Кандидатите, които не са класирани по първо желание, а по второ или следващо на първи етап, трябва да подават заявление, чийто образец се предоставя от съответното училище. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли, записването ще е от 5 юли до 7 юли.

Незаетите места след втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО - Стара Загора на 10 юли.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли, а записването ще е 18 юли до 19 юли.

В Старозагорска област общо 22 средни училища очакват новите си попълнения.

(СН)