Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Казанлък постигна целта си - ще има колеж

Днес, на свое заседание Акредитационният съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) взе решение в Казанлък да бъде разкрит Технически колеж към Технически университет - София, съобщиха от пресцентъра на общината.

Решението дава възможност на младите хора в общината да получат така необходимото висше техническо образование по специалности от промишления отрасъл "Машиностроене", силно развит в региона и страдащ от дефицит на кадри.

За Колежа в Казанлък е предвидено обучаваните студенти по специалност "Технология на машиностроенето" да получат степен "професионален бакалавър", като периодът на обучение ще бъде три години или 6 семестъра.

До тук се стигна след проведени от страна на кмета на община Казанлък Галина Стоянова множество срещи и разменена кореспонденция през последните няколко години с представители от най-висшия ешелон на българското образование - министри, заместник-министри, ректори и т.н.

В основата на настоятелните усилия на Галина Стоянова бе тревожният факт, че става все по-трудно намирането на квалифицирани инженерни кадри, още повече, че една голяма част от населението на община Казанлък е трудово ангажирано в отрасъла. Представителите на местния бизнес през цялото това време изразяваха готовност да помогнат за осъществяване на идеята Казанлък да има свое висше училище - с осигуряване на материално-техническа база, организиране на специализирана лаборатория, подпомагане със стипендии младите хора, които искат да повишат своята професионална квалификация.

Точно преди една година ректорът на Университета проф. дтн инж. Георги Михов внесе заявление до председателя на НАОА за осъществяване на процедурата по откриване на колеж в Казанлък. Към него беше приложено мотивираното предложение на висшето училище за капацитет на професионалното направление и на специалността от регулираните професии, разпределен по образователно-квалификационни степени и форми на обучение, учебен план и учебни програми. Включени бяха и всички становища, анализи и прогнози за развитието на региона - мнения на Общинското ръководство, на представителите на браншовите организации на работодателите, на потребителите на кадри, бъдещи студенти и др.

При подготовката на проекта за откриване на Колежа бяха използвани данни от проучване, проведено в началото на 2015 г. от страна на Регионален инспекторат по образование - Стара Загора, за нагласите на учениците в средните училища на територията на област Стара Загора да продължат образованието си във висше учебно заведение в Казанлък.

През м. юли 2016 г. Експертна група от представители на различни висши учебни заведения посети Казанлък с цел да се извърши оценка на потенциалната сграда, отредена за колеж (Професионална гимназия по строителство в града), която Министерство на образованието и науката предоставя. Проведоха се и редица срещи с представители на ръководствата на водещите предприятия в региона, на която за пореден път се получиха уверения за категорична подкрепа.

На основание на днешното решение на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация предстои и МОН да вземе свое решение за създаването на новото учебно заведение в Града на розите.

(СН)