Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Бонуси между 800 и 1200 лв. са били раздадени на старозагорски учители

За детските градини не е ясно защо има пари за премии, а от родителите събират за помагала?!

С много малки изключения, за изминалата 2014 година учителите в училищата и детските градини на община Стара Загора, както и помощният персонал, са получили между 800 лв. и 1200 лв. Това стана ясно от справките в Общината.


Тъй като директорите са второстепенни разпоредители на бюджетите, т.е. имат право да правят размествания в параграфите, са съумели преди да помислят за бонуси "на глава", а след това, колкото и ако остане - за допълнителни дейности.

По груби сметки работещите в общинските образователни институции са над 3000 души. Ако средно са получили по 800 лева, това значи, че раздадените премии са близо 2.5 млн.лева.

Без бонуси са колективът на СОУ "Железник" и някои селски училища.

"По отношение на детските заведения таблицата с преходните бюджетни остатъци показва, че освен двете новооткрити детски градини "Камбанка" и "Мечо Пух", и ЦДГ No 23 "Кипарис", която със собствени средства подпомогна изграждането на физкултурен салон, всички детски градини имат преходен остатък, който започва от минимум 2000 лв. и продължава до 10 000 лв. Това е напълно достатъчно доказателство, че с тези средства могат да се закупуват необходимите пособия. Т.е. не е необходимо да се събират допълнителни средства от родителите - заяви зам.-кметът Иванка Сотирова.- След всички проверки, които извършихме и директорите на детските градини разбраха, че нещата не са случайни, продължават оплаквания от родители за някои детски градини. В най-скоро време директорите, които са нарушили и продължават да нарушават заповедта на кмета, ще получат санкции по Кодекса на труда. Това не е някакъв реваншизъм към тяхното "непослушание". То е правова мярка за изпълнение на задълженията им като ръководители на институции.

Не може даден директор да не знае какво се случва в неговото заведение. Имаме оплаквания от родители за неангажирано отношение на учителите към децата. Тук ще бъдем безкомпромисни, защото родителите си поверяват децата в детските заведения и очакват съответни грижи за живота и възпитанието им. Не може в групата да пуснеш един телевизор да работи и да считаш, че си свършил добросъвестно задълженията си и да получаваш премии за това", категорична е Иванка Сотирова.

Медията ни многократно е информирала, че Община Стара Загора се грижи изцяло за поддържане на материалната база на детските градини и училищата, което е заложено и в следващия бюджет.

Росица РАНЧЕВА