Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

В Тракийския университет запазват увеличението на заплатите и през 2015 г.

Проф. Иван ВъшинТракийският университет"На заседанието си от 20 ноември 2014 г. Академичният съвет на Тракийския университет утвърди промени във вътрешните правила за работните заплати", съобщи за медията ни проф. Иван Въшин, вр.и.д.ректор на старозагорската алма матер.

"По този начин се гарантира запазването на увеличението на заплатите от чистачката до ректора с 10%. То беше направено през миналата 2013 г. за срок от една година - от 1 януари 2014 до 31 декември 2014 година.

Причината за този регламент беше несигурността в осигуряване на необходимите средства. Оказа се, че с разумното им и пестеливо разходване увеличението е възможно", уточни проф.Въшин.

Академичният съвет е гласувал и въвеждане на финансови стимули за преподавателите, които провеждат обучение на английски език в Медицинския факултет. Хабилитираните лица ще получават по 50 лева за академичен час, а асистентите - по 25 лв. за практическо обучение. Ръководството на университета се надява, че това ще бъде стимул за преподаването на по-високо ниво, както и за усъвършенстване на английски език и в следващите дисциплини и образователни степени. Вр.и.д. ректор допълни, че това ще е предизвикателство и в останалите факултети да се приемат чуждестранни студенти, които ще бъдат обучавани на английски език.

Третата финансова промяна, решена на Академичния съвет, е свързана със заплащането на допълнителната аудиторна заетост на преподавателите. Хорариумът за асистенти е 360 учебни часа, за доценти - 300, и за професори - 240. Тези, които имат над определения норматив, ще получат допълнително 40% в часове.

Росица РАНЧЕВА