Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Конкурс за директори на 8 училища обяви РИО

Регионалният инспекторат по образованието (РИО) - Стара Загора, обяви конкурс за заемане на длъжността "директор" на осем общински училища на територията на областта. Това са Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Мирово, Общ. Братя Даскалови; Начално училище "Братя Жекови", с. Елхово, общ. Николаево; за Стара Загора - Средно общообразователно училище "Христо Ботев", Второ основно училище "Петко Рачов Славейков", Единадесето основно училище "Николай Лилиев", Начално училище "Кольо Ганчев", Начално училище "Зора" и Основно училище "Бойчо Русев", с. Преславен, общ. Стара Загора.

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да са български граждани, да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата, да не им е налагано дисциплинарно наказание "уволнение", да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование "бакалавър" или "магистър", да притежават специалност от дипломата за висше образование, позволяваща им да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор, да имат не по-малко от 3 години учителски трудов стаж.

Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

Конкурсът се провежда в три етапа - допускане по документи; писмен изпит-тест (анонимно); интервю.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 9 декември 2012 г.

Алекс БОЕВА