Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

"Mини Mapицa-изтoк" отчита печалба за полугодието

За първата половина на годината миньорите от най-голямото въгледобивно дружество у нас - "Мини Марица-изток" ЕАД, е добило 14 867 011 тона лигнитни въглища, което е 117% от приетия бизнес план за т.г. Само за месец юли добитите въглища са 2 241 040 тона, което е 107% изпълнение на бизнес плана, съобщиха вчера от пресцентъра на дружеството.

Със 106% е изпълнен и бизнес плана по рaзкpивките. Тpaнcпopтиpaни и нacипaни кoличecтвa зeмнa мaca са 7 940 548 кyбичecки мeтpa.

"Ремонтната програма на дружеството се изпълнява по график. Към момента се извършва подготовка за работа през есенно-зимния период и в трите рудника", уточни изп.-директор Андон Андонов.

За първото полугодие на годината "Мини Марица-изток" отчита положителна финансова и счетоводна печалба за периода в размер на 23 795 хил. лева.

Добрите резултати са поредният повод да се напомни на правителството, че трябва да направи всичко възможно за спасяването на безалтернативния за енергийната сигурност на страната ни комплекс "Марица-изток" след приетия в Брюксел Референтен документ за големите горивни инсталации.

Както вече стана известно, България не обжалва въпросния документ, въпреки откритите от европейските юристи процедурни нарушения при гласуването му.

Остана единствената възможна алтернатива - получаване на дерогации за въглищните ТЕЦ-ове. Припомняне, че преди месец със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова беше създадено координационно звено, чиято основна цел е да подпомага централите при искането им за дерогация от новите норми. По време на честването на миньорския празник, зам.-министър Жечо Станков е изразил оптимизъм, че инициативата ще постигне успех, "тъй като около това са се обединили всички политически сили, браншови организации, компании и други заинтересовани лица".

Йовка НИКОЛОВА