Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Ще опашат България с фотоволтаици и перки. А зимите и националната ни сигурност?

Нови 1 119 мегавата ВЕИ ще бъдат изградени у нас през следващите 10 години, предвижда план на ЕСО

За периода 2017 г. - 2026 г. ще бъдат изградени общо 1 506 мегавата нови мощности, от които 1 119 мегавата възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), известни още като източници на зелена енергия.

Това предвижда планът за развитие на преносната електрическа мрежа на България, предложен от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), чието обществено обсъждане започна на 10 август в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Необходимите инвестиции за развитие на електропреносната мрежа за този период от време се оценяват на 1 272.3 млн. лв., от които 148.1 млн. лв. са привлечени европейски средства.

В документа се казва още, че при приетото в разработката развитие на производството от ВЕИ се предвижда към 2026 г. то да надхвърли 18 на сто от прогнозираното брутно електропотребление в страната.

По информация на националните електронни медии, по време на общественото обсъждане в КЕВР никой от присъстващите не е изразил възражение по плана на ЕСО. А представител от Министерството на енергетиката е заявил, че от ведомството нямат забележки по плана и в 14-дневен срок ще представят писменото си становище.

Очаква се планът на ЕСО да бъде окончателно приет на закрито заседание на КЕВР на 15 септември от 10:00 часа.

   Войници пред всички евродирективи ли сме?
   Или една от най-богатите държави на ЕС?

По данни от плана на ЕСО (публикуван в сайта на държавния енергиен регулатор) към края на 2016 г. въведените в експлоатация ВЕИ са с обща мощност 4 145 МW, от които Водно-електрически централи (ВЕЦ, без помпи) - 2 337 MW, Вятърни електрически централи (ВяЕЦ) - 701 MW, Фотоволтаици (ФЕЦ) - 1 041 MW, централи на биомаса и биогаз - 66 MW.

В плана за бъдещия 10-годишен период е записано дословно:

"След допитване до инвеститорите във ВЕИ със сключени договори за присъединяване към електропреносната мрежа, ЕСО предвижда увеличение общо за периода 2017 г. - 2026 г., като за ВяЕЦ увеличението е с 545 MW, за ФЕЦ с 495 MW, за ВЕЦ с 29 MW, за БиоЕЦ - 50 MW, или общо предвидени ВЕИ за присъединяване - 1 119 MW".

Сиреч, сумарно инсталираните мощности на зелените енергийни източници след 10 години ще са над 5 200 MW. И България цяла ще бъде опасана от вятърни перки и фотоволтаици.

         Абсурдът

За сравнение медията ни припомня, че инсталираните мощности в комплекс "Марица-изток" са около 3 400 MW, а на оцелелите блокове на АЕЦ "Козлодуй" след присъединяването ни към ЕС - 2 000 MW. Но точно тези мощности гарантират целогодишната сигурност на България, крещящ пример за което е зимата на 2017 г.

Че предложеният план за обсъждане на ЕСО е абсурден, не е необходимо дори медиите да се допитваме до независимите специалисти. Въпросът е защо се прави - най-бедната в ЕС държава отново да угоди на Европейските директиви, или да се гарантира енергийната сигурност на България като елемент от националната й сигурност.

Със сигурност, планът на ЕСО не граничи с националната ни сигурност, а съставителите му би трябвало да се идентифицират.

А пък МЕ, докато умува над писменото си становище по плана ЕСД, трябва да си припомнят, че в България има тежки зими, в които фотоволтаиците и перките не работят. И в прав текст да заложи всичките възможни инвестиции в спасяването на комплекс "Марица-изток". Без него енергийната сигурност на страната ни никога няма да бъде гарантирана, а позицията в полза на ВЕИ-тата ще бъде национална катастрофа.

Йовка НИКОЛОВА