Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

И от ПДС бият тревога: Дерогациите за българските ТЕЦ-ове не са решение на проблема

Днес в редакцията на "Старозагорски новини" се получи позиция на Политическо Движение Социалдемократи (ПДС), в която се изразява несъгласие с лансирания от МОСВ вариант по Референтния документ на ЕК за спасяване на българските въглищни централи.

Поради значимостта на проблема публикуваме позицията им:

Политическо Движение Социалдемократи призова преди няколко седмици правителството да приеме кризисен план за справяне с проблема, възникнал вследствие от новите изисквания на ЕС по Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Подобен план все още не е изработен, а времето притиска страната ни и има реален риск топлоелектроцентралите в България да бъдат закрити, което ще доведе до огромен икономически и социален проблем за държавата.

МОСВ като принципал по този казус в момента е съсредоточило своите усилия върху постигане на договорка с ЕС за приемане на дерогации (отлагания) за българските ТЕЦ-ове. Това обаче според нас е временно решение на проблема, тъй като дерогациите могат да отложат приемането на новите екологични норми за определен период от време, но не и да ги отменят. Това означава, че след няколко години, родните топлоелектроцентрали отново ще бъдат изправени пред проблема със спиране на работата. Изразени позиции, че може да бъде постигнато "вечно" право на изключение или за неопределен период от време, са несъстоятелни.

Отново призоваваме правителството да положи всички усилия заедно с други засегнати от проблема държави в ЕС за отмяна на Референтния документ, налагащ непосилни за българските ТЕЦ-ове екологични изисквания. Дори да не се постигне пълната им отмяна, трябва да се настоява за преразглеждане и облекчаване на екологичните норми към топлоелектроцентралите, така че с рентабилни инвестиции в тези производства да се намали вредното въздействие върху околната среда. Последното изисква започване на интензивни разговори между държавните институции и българските предприятия в бранша, както и приемане на индивидуални планове за подобрения в горивните инсталации в ТЕЦ-овете.

Напомняме, че на 27 юли изтича срокът, в който директивата може да се обжалва. Правителството има няколко дни за реакция.

Политическо Движение Социалдемократи