Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Ако България не действа адекватно и своевременно, ще трябва да закрие комплекс "Марица-изток"

Инж. Щерьо ЩЕРЕВПровокирани реакции от Парижкото споразумение за климата и гласувания Референтен документ на ЕК за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации

Само година и половина след подписването на Парижкото споразумение за климата най-големите производители на въглища в света - Китай, САЩ и Индия, са увеличили добива на въглища за първите пет месеца на т.г. средно с 6%, или със 121 млн. т в сравнение със същия период на миналата година, като най-голям ръст на добива е реализиран в САЩ - 19%. От встъпването си в длъжност американският президент Доналд Тръмп подписа няколко декрета за стимулиране на добива на фосилни горива и заяви излизането на САЩ от Парижкото споразумение.

От европейските страни Германия е най-големият инвеститор във ВЕИ. За последните 15 години са инсталирани около 90 GW соларни и вятърни паркове, които теоретично биха задоволили потреблението на най-голямата европейска икономика от електрическа енергия. Но е интересно защо, паралелно с изграждането на тези огромни ВЕИ-мощности, Германия не е затворила част от "мръсните" си термични централи? Делът на изкопаемите горива в енергийния баланс на страната е около 82% към края на 2015 г. Само през миналата година в страната са инвестирани над 25 млрд. евро в изграждане на вятърни и соларни паркове. В резултат на огромните инвестиции във ВЕИ немските битови и индустриални потребители плащат една от най-високите цени на ел. енергия в Европа, но разчитат на конвенционалните ТЕЦ и АЕЦ, защото слънцето и вятърът реално им дават малко над 3% от консумираната ел. енергия. Защитниците на ВЕИ ни заливат с оптимистични изявления, как в "близките" 10-20 години тези съоръжения ще станат толкова евтини и достъпни, че ел. енергията от тях ще стане с най-ниска цена (но ако не се повишават ежегодно и преднамерено дискриминационните такси към другите производители на ел. енергия дали ще бъде така?). А проблемът със депонирането на дневната ел. енергия от тях ще се реши с литиеви батерии. Публикация в сайта на 3-е news /1.1/ съобщава за току-що въведен в експлоатация "гигантски" масив от 400 литиеви батерии на "Тесла" с общ капацитет от 0,00008 TWh, който би могъл да задоволи само 0,0018% от необходимата ел. енергия на януарска Германия. Цената на този масив възлиза на 100 млн. долара. Коментарът е излишен!
Какво мисли научната общност на Франция, страна с преобладаващ дял на ядрената енергетика в общия енергиен баланс на страната?
Академията на науките на Франция заявява категорично, че е невъзможно да се откажат от атомната енергетика и от въглищната генерация. Френските учени твърдят, че е невъзможно да се осигури енергоснабдяването на конкретна страна само чрез ВЕИ. Енергийните източници, зависещи от специфичните климатични условия и продължителността на деня, не могат да задоволят през нощта потребностите от ел. енергия. Този проблем не се решава и с обединението на Европейските енергомрежи. "За задоволяване на потреблението на Франция например е необходимо да бъде "складирана" електроенергия в обем 2.85 TWh, което означава, че трябва да бъде изграден акумулаторен парк с 12 млн. тона батерии, които да осигурят този енергиен капацитет. В такъв случай биха били нужни 360 хиляди тона литий, при положение, че в световен мащаб този рядък метал се добива в обем от 40 хиляди тона годишно, т.е. 9 пъти повече от световния годишен добив." /1.2/. В заключение френските учени заявяват, че увеличението на дела на ВЕИ неминуемо ще доведе до ръст на цените на ел. енергия и на емисиите на СО2 и едновременно с това до намаляване на енергийната сигурност.
Русия, страна с голям дял в световните емисии на парникови газове. Сергей Иванов - специален представител на президента Путин по въпросите за опазване на околната среда, екологията и транспорта, заявява, че руската енергетика е с балансирано производство. Той обръща внимание на това, че в Русия се падат общо 15% на най-замърсяващите мощности от въглищата, докато средният показател за това е 30-35%, а в Китай - 72% и в САЩ - 40%. В момента електрическата енергия от ВЕИ в Русия е около 1.5% от произведената и се предвижда в следващите 5 години да се увеличи до 5%.
Турция, страна десет пъти по-голяма от България, с БВП на човек с 20% по-голям от българския и с мощна индустрия, претендира да бъде третирана като развиваща се и да бъде финансово подпомагана от ЕС, без да се съобразява с мерките за опазване на околната среда. Тя планира до 2030 година да удвои броя на електро-генериращите си мощности на въглища, въпреки емитираните понастоящем около 360 млн. т/г. CO2.

      Къде е България, най-бедната в ресурсно
     и икономическо отношение страна в Европа?
През 1990 г. в страната са емитирани общо 104.76 млн. т парникови газове и за 24 години тяхното количество е редуцирано на 57.71 млн. т, т.е. с около 45%. През същия период от време емисиите на ЕС са редуцирани от 5 734.62 млн. т на 4 419.29 млн. т, т.е. с 29%. У нас през 2015 година общото количество на емисиите от въглероден диоксид е малко под 50 млн. т, като делът на въглищата е 24.19 млн. т, или 0.15% от световните./2/ Намалението на количествата емитирани парникови газове се дължи на закриването на голям брой индустриални производства и съответно на намалената консумация на ел. енергия. Трите основни ТЕЦ-ли в комплекса "Марица-изток" - ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, ТЕЦ "КонтурГлобал "Марица-изток 3" АД и ТЕЦ "АES Гълъбово" са с най-съвременни сероочистващи инсталации за емитираните газове от изгаряните лигнити и постигат 96% задържане на SO2 (норматив влязъл в сила през януари 2016 г.). Една година по-късно ЕК приема Референтен документ за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации, който налага очистването на газовете да бъде завишено на 97%, в противен случай ще налага санкции и затваряне на ТЕЦ-ли и съответните мини. Абсурдно решение на бюрократичния апарат на ЕК! За постигането на този 1% подобрение на сероочистката следва да бъдат инвестирани стотици милиони евро, които ще оскъпят значително произвежданата ел. енергия. Освен това ефектът за околната среда и въздуха ще бъде нищожен. За последните 25 години под натиска на европейските лобисти България закри ядрени блокове за 1 760 МW в АЕЦ "Козлодуй" и 1 200 МW в ТЕЦ "Варна". Получава се така, че най-бедната и индустриално изостанала страна в Европа, която е преизпълнила в аванс изискванията за въвеждане на ВЕИ с инсталирана мощност над 16% от наличните, генериращи ел. енергия далече преди 2020 г., е на път да загуби още 3 400 МW базови електропроизводствени мощности. Ако България не реагира своевременно и адекватно, ще трябва да закрие минно-енергийния комплекс "Марица-изток". Само най-старата ТЕЦ в региона - "Брикел" АД, не покрива европейските норми, влезли в сила от месец януари 2016 г. Тя работи през годината с 20-25% от инсталираната си мощност (четири турбо-групи по 50 МW). Заради нея ще трябва да спрат останалите 3 200 МW, които произвеждат над 40% от необходимата на страната ни ел. енергия с изключително ниска себестойност. Последствията са катастрофални за енергетиката, икономиката и екологията. "Заради бълхата ще изгорим юргана!"
Брайън Рикетс, генералният секретар на EURACOAL (Европейската асоциация за въглища и лигнити - наследник на Договора за Европейска общност за въглища и стомана от 18.04.1951 г., който е в основата на създаването на ЕС)

призовава засегнатите европейски страни да настояват за прегласуване приемането на Референтния документ.

Основание за това са два съществени факта:
1. Няма в световната практика въведени в експлоатация такива техники за големите горивни инсталации, които да постигат заложените в документа пределно допустими количества на емитираните парникови газове.
2. В процедурата за гласуване на Референтния документ в ЕК са допуснати напълно съзнателно пет нарушения, за да се прокара той. Въпреки това, той е приет с минимално болшинство от +0,14 %.
Очаква се при прегласуване приемането на Референтния документ в ЕК, към страните гласували "против" да се присъединят и други страни като Белгия. Може би и самата Гърция (която частично е облагодетелствана от направените нарушения) да размисли и да гласува "против", тъй като енергийният й баланс зависи на 51% от ТЕЦ-ли на местни въглища и лигнити.
В защита на минно-енергийния комплекс "Марица-изток" на 7.07.2017 г. в Община Стара Загора по инициатива на кмета на града Живко Тодоров се проведе дискусия. В нея взеха участие премиерът, министрите на енергетиката, на околната среда и водите, лидерите на двата синдиката - КНСБ и Подкрепа, депутати от управляващите партии и опозицията, евродепутати, ръководителите на мините и ТЕЦ-ли от минно-енергийния комплекс "Марица-изток". След станалите разисквания участващите в срещата се обединяват около два плана за по-нататъшни съвместни действия:
План "А": Обжалване в срок до 27 юли на Референтния документ заради допуснатите процедурни нарушения при гласуването в ЕК.
План "Б": Ръководителите на ТЕЦ-ли трябва да изготвят финансово-икономическа обосновка на необходимите инвестиции за нови инсталации за всяка ТЕЦ, за да се постигнат новите екологични изисквания, залегнали в Референтния документ, както и оценка на ефекта от въвеждането им за околната среда.

Не бих искал да съм на
мястото на управляващите.

Надеждата на десетки хиляди семейства да си запазят работните места и стандарта на живот задължава политиците да спазят даденото обещание и да запазят комплекса "Марица-изток". От друга страна те са притискани от мощните лобита на собствениците на ВЕИ и т.н. "зелени партии", както и от лобито на ядрената енергетика, чиито представители формулираха план "Б" още през февруари т.г., когато се проведоха първите дебати по проекта на Референтния документ, а именно - дерогация (отлагане влизането в сила на изискванията, заложени в Референтния документ за 4 до 5 години), докато се построи нова АЕЦ и паро-газови ТЕЦ-ли, които да балансират енергийната система. Противопоставянето на конвенционалните ТЕЦ-ли и АЕЦ-ли, които произвеждат базова ел. енергия и гарантират сигурността на доставките на ел. енергия не е печелившо за националния интерес. Националният интерес включва задоволяване потребностите от евтина ел. енергия на болшинството български граждани и на всички малки и големи промишлени предприятия, произвеждащи продукция за местния и световния пазар, както и на селскостопанските производители. Затова националната енергийна система трябва да гарантира сигурността на доставките на ел. енергия до всички потребители целогодишно и на приемлива цена както за масовия потребител, така и за промишлеността, с цел да се запази конкурентната способност на продукцията й и да не се влоши жизненият стандарт на българските граждани. Важно е да се запазят и открият нови работни места. Очаква се потребностите от ел. енергия в света да се удвоят до 2035 г. Пълното им задоволяване ще се реши, като:
се запази капацитетът на сега действащите конвенционални ТЕЦ-ли, без да се увеличават емисиите на CO2,
и се построят ядрени централи от ново поколение,
и да се контролира строителството и въвеждането в експлоатация на нови ВЕИ, без да се нарушава балансът на енергийната система.
Ако ЕК наистина се стреми да подобри качеството на въздуха в Европа и света, нека да обърне по-сериозно внимание на състоянието на горите на континента и на планетата. Намаляването на количествата парникови газове в атмосферата може да се постигне чрез масирано залесяване на пустеещите горски площи, ефективна защита на съществуващите гори на планетата, т.е. чрез възстановяването на интензивността на природния цикъл на разлагане на въглеродните съединения през фотосинтезата на растителния свят с помощта на слънцето, водата и въздуха. Така ще се реши проблемът със завишените количества на CO2 в атмосферата в следващите десетилетия. Запазва се изграденото и ще се възстанови природната среда, при което се създават нови работни места и условия за по-добро настояще и бъдеще на човечеството.

Но сега на първо място е необходимо
да се мобилизира дипломатическият ни потенциал,
да действа солидарно със заинтересованите европейски държави и да привлекат колебаещите се, за да бъде прегласуван Референтният документ в ЕК. Крайният срок за обжалване на документа е 28.07.2017 година.
Не е реално страните в Европа и света да имат една и съща енергийна политика. Демократично е всяка страна сама да определя състава на енергийната си кошница, като изхожда от географските и климатичните си особености, а също и от националните си финансово-икономически възможности и социални интереси в стремеж максимално опазване на природата.
Лично становище на
Инж. Щерьо ЩЕРЕВ
Ползвана литература и източници на информация:
1. Публикации в Зе-news.net: 1.1 "Енергийният преход в Германия. Ами сега?", 06.07.2017г., Боян Рашев;
1.2. ВЕИ не могат да заместят АЕЦ, но могат да се допълват за постигане на целите на Парижкото споразумение за климата", 11.07.2017 г.;
2. Новите предизвикателства пред енергийния комплекс "Марица-изток", проф.д-р инж. Иван Марков, проф. дтн. инж. Стоян Христов, инж.-геол. Радосвета Маркова - изнесен на ХIV Международна конференция по открит и подводен добив, 3.07.2017 г., организирана от НТС по МДГМ