Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

МОСВ няма да обжалва загробващия Референтен документ

По време на срещата в Стара Загора, за разлика от министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която обяви, че България ще се възползва от възможността за обжалване на Референтния документ, колегата й от МОСВ Нено Димов не отрони и дума по темата. Но за сметка на това пространствено обясни, как може да бъде издействана пожизнена дерогация за ТЕЦ-овете. И остави синдикатите, и не само тях, в дълбока почудаБългария все още има възможност да спаси въгледобива сиНе било от тяхната компетентност

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) няма да обжалва Референтния документ на ЕК, който постави неизпълними екологични изисквания пред въглищните централи на България и на останалите страни от ЕС, които използват като суровина лигнитни въглища. Това стана ясно от отговора на МОСВ, който "Старозагорски новини" получи от пресцентъра му. Не било от тяхната компетентност.

Припомняме, че за обжалването на загробващия Референтен документ се обяви Европейската асоциация по въглища и лигнити - Еврокол, заради процедурни нарушения по време на гласуването му на 28 април в Брюксел, довели до промяна на вота в последния момент. Още през м. май чрез своите членове (за България "Мини Марица-изток" ЕАД), Еврокол настоя засегнатите страни да обжалват с цел прегласуване на въпросния документ. До вчера всички погледи бяха отправени към МОСВ, тъй като точно техни представители участваха в гласуването в Брюксел и според мнението на синдикалните централи на КТ "Подкрепа" и КНСБ, както и на специалисти от минно-енергийния бранш, това е отговорната институция, която трябва да изготви текста за обжалването. Още повече, че това е било обещано на синдикатите от министър Нено Димов на 28 юни, по време на разговор в МОСВ.
За обжалване на процедурата се обяви лично и премиерът Бойко Борисов по време на срещата в Стара Загора на 7 юли, когато управляващи и опозиция декларираха, че ще бъдат единни в борбата си за спасяването на българския въгледобив и въглищните централи, без които енергийната ни система не би могла да съществува. Категоричен в позицията си беше и евродепутатът от ЕНП Владимир Уручев, който в Стара Загора обяви, че "Този вариант не е за изпускане".
Да, ама не!

Въпросът, който зададе "Старозагорски новини" на МОСВ преди два дни беше:
МОСВ направи ли обжалване на Референтния документ, чийто краен срок изтича на 27-и юли?

Отговорът, който получихме на 18-и юли вечерта, гласеше:
(Публикуваме отговора на МОСВ без редакторска намеса)

Съществуват три възможности за контрол на държавите-членки срещу изпълнителните правомощия на ЕК и в частност срещу приетите на 28.04.2017 г. Заключения относно най-добри налични техники съгласно Директивата за индустриалните емисии (2010/75/ЕС) (Директивата). Първо, контрол от Апелативен комитет съгласно чл. 3, пар. 7 и чл. 6 от Регламента. Сезирането му е възможно в хода на процедурата по приемане на прилагащия акт, но само преди неговото финално приемане от ЕК. Тази възможност е приложима, при условие че в рамките на процедурата по обсъждане на предложението и преди гласуване на становището, то е отрицателно, т.е. с квалифицирано мнозинство комитетът не е одобрил акта, или такова липсва (чл. 6, пар. 3, предл. 1 от Регламента). В настоящия случай тази възможност не е приложима, тъй като по никое време от процедурата не е имало отрицателно становище на членовете на комитета, представляващи квалифицирано мнозинство. Накратко, целта на Апелативния комитет е да бъде задействан в случай на противоречиви актове, т.е. такива, които комитетът или е отхвърлил, или по които не е било достигнато единно становище, било то отрицателно или положително.

Второ, контрол от Европейския парламент и Съвета върху прилагащите актове на ЕК. Съгласно чл. 11 от Регламента ЕП и/или Съветът могат по всяко време да посочат на Комисията, под формата на резолюция с незадължителен характер, че според тях прилагащият акт превишава изпълнителните правомощия на ЕК, предвидени в основния акт. В случай че ЕК е приела акт в рамките на процедура по комитология, в превишение на оправомощаването, което ЕП и Съветът са й предоставили с основния акт, в случая Директивата, всяка от тези институции, самостоятелно или заедно, може да оспори пред ЕК прилагащия акт. В резултат ЕК трябва да преразгледа прилагащия акт, но нейното задължение е само да информира ЕП и Съвета за решението си, което може да бъде едно от трите възможни - да измени, да запази или да оттегли акта.

Трето, контрол в рамките на съдебно оспорване. Всеки въпрос, който ДЧ смята, че не е приложен или решен правилно и има спор с институция на ЕС, може да бъде отнесен пред Съда на ЕС. В този случай е необходимо правно основание, както за допустимостта на спора, така и за неговата основателност. Разпоредбите за допустимост на спора са посочени в Процедурния правилник на Съда на ЕС, а тези за основателността му в материалното право на Съюза, в случая Директивата. Съгласно чл. 263 ДФЕС Съдът на Европейския съюз осъществява контрол относно законосъобразността на актовете на Комисията. За тази цел Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася по искове на ДЧ, на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушаване на Договорите или на всякаква правна норма, свързана с тяхното изпълнение, или злоупотреба с власт. Исковете трябва да бъдат заведени в срок от два месеца от публикуването на акта. Ако искът е обоснован, Съдът на Европейския съюз обявява атакувания акт за недействителен. Искове на ДЧ срещу акт на Комисията, както е в случая, са подсъдни на Общия съд.
Актът влиза в сила от датата на неговото публикуване н Официален вестник на ЕС. Към настоящия момент актът не е публикуван.

От прочита на отговора на МОСВ, направен в доволно административен стил е ясно, че те няма да обжалват Референтния документ. Същото това министерство, което 6 години буквално скри от българските евродепутати и операторите на въглищните ТЕЦ-ове готвената евросекира, сега се опитва да жонглира с евродирективи и разпоредби, че нищо не зависи от тях. Ако те са прави в съжденията си, защо министър Нено Димов не обяви това на среща в Стара Загора?
А Еврокол? Нима юристите на Европейската асоциация по въглища и лигнити са по-малко компетентни, от нашенските юристи от МОСВ.
От Еврокол простичко призоваха на няколко пъти вече, България да бъде съпричастна към работната им група за обжалване на Референтния документ и повторното му прегласуване. Но явно у нас има друг прочит на европейските разпоредби, досущ като прочита на "дявола и евангелието". Въпросът е каква политика в момента прави МОСВ - "изнизваща", заради проспаните години, или собствена - на гърба на премиера Борисов, и загробваща комплекс "Марица-изток" с витиеватите си обяснения, че спасението е в пожизнената дерогация!?
Материала подготви:
 Йовка НИКОЛОВА