Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" не е част от проблема на България със замърсяването на въздуха

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" спазва всички настоящи екологични изисквания на българското и европейското законодателство, включително тези за серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и прахови частици. В момента в електроцентралата тече мащабен проект за допълнително намаляване на емисиите на азотни оксиди, благодарение на който тя ще отговори на бъдещите по-строги изисквания на ЕС, които ще влязат в сила от януари 2016 г.

Това съобщиха от "КонтурГлобал Марица Изток 3", в отговор на някои публикации, че България е заплашена от санкции заради замърсяване на въздуха от топлоелектрическите централи в страната.

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" не е част от проблема на България със замърсяването на въздуха със SO2 от април 2008 г., напомнят още от електроцентралата. От тогава трите напълно рехабилитирани блока работят със сероочистващи инсталации (СОИ 1 и СОИ 2), намаляващи с над 94% серния диоксид, изхвърлян в атмосферата. Блок 4 беше спрян за рехабилитация, която приключи успешно на 25 февруари 2009 г.

ТЕЦ "Марица Изток 3" е първата и единствена електроцентрала на лигнитни въглища не само в България, но и в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие със стандартите за опазване на околната среда. В проекта за рехабилитация и модернизация са вложени над 650 милиона евро.

През 2012 г. ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" започна изпълнението на проект от четири етапа, чиято цел е спазването на още по-строгите изисквания на ЕС по отношение на азотните оксиди в емисиите, които ще влязат в сила на 1 януари 2016 г. (под 200 mg/Nm3). Електроцентралата ще обновява по един блок годишно, като така ще постигне съответствие с изискванията още преди влизането им в сила.

През юли 2013 г. компанията обяви успешното приключване на подобренията на първия блок (Блок 4) по този проект и продължаването на работите по Блок 3. Компанията е инвестирала и в подобряване работата на електрофилтрите, които в момента улавят над 99.98% от праховите частици от процеса на изгаряне на въглищата.

(СН)