Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

ТЕЦ-овете от комплекс "Марица изток" подадоха заявленията си за дерогации

Въпреки всички увещания, че срокът ще бъде удължен, това не се случи

Всичките четири въглищни топлоцентрали от комплекс "Марица изток" на 16 февруари (петък) са подали заявленията си за дерогации в подопечната на МОСВ Изпълнителна агенция "Околна среда". Тази, същата, която трябваше да им разреши удължаването на срока за подготовката на документите след официално заявени искания от страна на ТЕЦ-овете и дадени положително становище и надежди от страна на енергийния министър Теменужка Петкова.

Припомняме, че искането за дерогации е една от мерките, които могат да бъдат приложени съгласно европейското законодателство за отлагане изпълнението на приетите миналата година от ЕК неизпълними екологични норми спрямо въглищните централи не само у нас, но и в Европа. Другата мярка беше обжалването на въпросното решение, което от българска страна беше сторено в последния възможен срок - 15 януари, чрез присъединяването на България към жалбата на Република Полша.

16 февруари пък беше крайният срок за подаване на заявленията за дерогации. Още през октомври миналата година министър Теменужка Петкова отчете пред Народното събрание, че топлоцентралите искат удължаване на срока с 6 месеца "Една от причините за искане удължаване на срока е включването за първи път на измерване на норми на живак в атмосферата, което изисква продължителни изследвания от лицензирани лаборатории. Втората причина е недостатъчното време за подготовка на оценките за разходите спрямо ползите за околната среда. Удължаването на срока с 6 месеца - до 16.08.2018 г. включително, е необходима предпоставка за изготвянето на по-пълна и прецизна документация от страна на операторите на Големите горивни инсталации", обяви тогава министър Петкова. Само че решението за искането на удължаването на срока не зависеше от Министерството на енергетиката, а от друго българско министерство - МОСВ.

По неофициална информация по случая е имало решение на Министерски съвет - за удължаване на срока с 3 месеца. То обаче не е било обнародвано и респективно не е изпълнено от страна на МОСВ.

Въпреки екшън условията, при които бяха поставени, топлоцентралите от "Марица изток" успяха благополучно да подадат на 16 февруари заявленията си за дерогации с пълните комплекти изискуеми документи.

Припомняме, че всяка от четирите централи беше наела специализирани консултанти за проучване на необходимите инвестиции, които трябва да бъдат направени за достигане на новите екологични норми, а всички заедно - международната консултантска компания, която на база изходни данни за необходимите инвестиции да направи оценка по международна призната методология дали тези инвестиции са съотносими към ползите за околната среда.

Анализът на общия консултант недвусмислено е показал, че многомилионните инвестиции, които трябва да направят ТЕЦ-овете от "Марица изток", са несъотносимо по-големи от очаквания резултат за околната среда, тоест централите имат право да получат дерогации.

Оттук нататък всичко е в ръцете на МОСВ и подчинената му агенция, което поне веднъж трябва да даде повод за надежда, че милее за комплекс "Марица изток", тоест за сигурността на българската енергийна система.

Йовка НИКОЛОВА