Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Над 2.3 млн. лева икономии направи "Мини Марица-изток" от потребление на реактивна енергия

Икономии в размер на 2 389 646.67 лв. са реализирани в "Мини Марица-изток" ЕАД през 2017 г. от потребление на реактивна енергия, съобщиха днес от пресцентъра на въгледобивното дружество.

Намаленото потребление е в резултат на успешно завършения проект за компенсиране на реактивната енергия, консумирана от тежкото минно оборудване. Дейностите са извършени по договор ММЕ/D Лот А "Проектиране, доставка и монтаж на оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото минно оборудване в "Мини Марица-изток" ЕАД", изпълнен от "Сименс" ЕООД. Общата стойност на Договора е 898 668.79 евро, като 70% от тях са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Международен фонд "Козлодуй" - администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Компенсирането на реактивната мощност на тежкото минно оборудване е изпълнено индивидуално и обхваща 180 минни машини. Инсталирани са кондензаторни батерии с обща мощност 106 MVAr, а старите маломаслени прекъсвачи са подменени с вакуумни контактори.

Освен положителния финансов ефект за дружеството, с изпълнението на проекта е оптимизирана работата на трансформаторите, захранващите линии и комутационна апаратура, намалени са загубите при пренос на енергия и падовете на напрежение. Постигнатите технико-икономически резултати в дългосрочен план разкриват приоритетите за енергийното стопанство на "Мини Марица-изток", свързани с повишаване на енергийната ефективност в дружеството.

(СН)