Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Икономия от половин милион годишно ще осигурява нов сертификат за жп транспорта на "Мини Марица-изток"

Железопътният транспорт на "Мини Марица-изток" ЕАД вече е сертифициран като лице, отговорно за поддържането на вагони (ЛОП), съобщиха днес от пресцентъра на дружеството.

На 12-и и 13 декември експерти от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", ръководени от изпълнителния й директор Веселин Василев, са одитирали Системата за управление и поддържане на товарни вагони и материално-техническата и ремонтна база на жп транспорта на въгледобивното дружество.

Одитът не е открил съществени несъответствия и пропуски. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е издала сертификат на "Мини Марица-изток" ЕАД за структура, която отговаря за поддържането на товарни вагони съгласно изискванията на Директива 2004/49/ЕО и Регламент (ЕС) No 445/2011.

Специалистите от жп транспорта в дружеството в кратък срок създадоха Системата за управление и поддържане на товарни вагони. Регламентираха дейности, извършвани от "Мини Марица-изток" ЕАД, които до този момент нямаха легитимност, но не отстъпват по качество на работата на специализирани структури, създадени за ремонт и поддържане на подвижен жп състав.

Сертификатът по ЛОП дава възможност на "Мини Марица-изток" ЕАД да управлява документацията и да извършва ремонт на товарни вагони при пълно съответствие с изискванията на националната и европейска железопътна нормативна база. Създават се условия за икономия на средства чрез намаляване на поръчките за възлагане на външни организации в рамките на половин милион лева на година.

Следваща, последна стъпка е дружеството да получи сертификат и за лице, отговорно за поддържането на дизелови локомотиви. С получаването му релсовият транспорт на "Мини Марица-изток" ЕАД ще се утвърди като организация, която притежава, управлява, експлоатира и поддържа подвижен железопътен състав в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за железопътния транспорт и на Директива 2004/49/ЕО и Регламент (ЕС) No 445/2011.

(СН)